BOB-medlem

Sjekk ut dine medlemsfordeler fra EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 SR-Bank

Nå får du som medlem av BOB enda flere fordeler! I tillegg til forkjøpsrett ved kjøp eller leie av bolig, gir vi deg som medlem rabatt når du selger boligen gjennom oss.

 

Medlemmer av BOB får 12.000 kr (inkl mva) i rabatt på ordinært megleroppdrag - både for privatsalg og borettslagsboliger. I tillegg gir vi salgsgaranti*

 

*Salgsgaranti: EM1 skal ikke kreve tilretteleggingshonorar eller dekning for interne kostnader med avtalt markedsføring, visninger eller
lignende dersom oppdraget sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand. Dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning
og medlemmet velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand kan imidlertid EM1
kreve et rimelig vederlag stort kr. 20 000,-, forutsatt at dette er i samsvar med inngått salgsoppdragsavtale med medlemmet.

Vil du vite mer? 

Send oss en mail!

Vil du vite mer om BOB-fordelene?