Regionsjef Kurt F. Buck:

– Det har aldri vært gunstigere å eie egen bolig

Tekst: Tonje Pedersen Foto: Shutterstock

 

 
LEIE ELLER EIE?

 

For unge som leier, betaler de nå litt mer enn om de hadde
eid egen bolig i samme størrelse. Den ekstra utgiften kan ses på som et risikotillegg for utleier som leier ut egen bolig. For deg som leier, er det trygt å vite at du kan flytte fra boligen når du vil og at du selv ikke står ansvarlig hvis noe uforutsett skjer med boligen. Den samme sikkerheten vil du også få i et borettslag, mener Buck.
– Når du eier bolig i et borettslag, betaler du et fast beløp per måned inn til borettslaget. Dette beløpet skal sikre faste utgifter, samt nedbetaling av fellesgjeld. Beløpet inkluderer for eksempel kommunale avgifter, vaktmestertjenester, trappevask, husforsikring, felles energibruk og vedlikehold av fellesområder.

Selge bolig? Se dine medlemsfordeler hos EiendomsMegler 1. Som BOB-medlem har du forkjøpsrett og ermed muligheten til å hoppe foran i køen på over 90 000 boliger.


De siste ti årene har boligprisene steget med 49,4 prosent i Vestland fylke. De siste fem årene har prisene økt med ni prosent, mens det siste året har prisstigningen kun vært 4,4 prosent. Grunnen til den lave prisveksten de siste fem årene er flere. Oljekrise, strengere utlånskrav og årets virus.
– Til tross for korona ser vi lyst på boligmarkedet fremover. Selv om viruset kan oppleves som skummelt – og utviklingen av sykdommen i Norge er usikker, så er den økonomiske effekten for mange positiv. Dette forutsetter selvfølgelig at folk beholder jobben, utdyper Buck.

EN INVESTERING I FREMTIDEN

 

I Bergen koster en 2-roms leilighet fra 2,5 millioner kroner
og oppover. Grovt regnet med 2,5 prosent rente vil du betale 5 200 kroner i måneden. I tillegg kommer felles-
utgiftene i borettslaget. Å leie en tilsvarende leilighet koster fra 10 000 i måneden og oppover.
– For mange kan det nok føles skummelt å bruke så mye penger når man er ung. De unge vet kanskje ikke hva de skal gjøre året etter. Vi vil likevel anbefale at de tar en ekstra gjennomgang på dette nå når rentene er så lave. Det skal veldig mye til at de taper pengene sine, avslutter Buck.

TIPS TIL DEG SOM VURDERER BORETTSLAG

  • Sjekk alltid borettslagets økonomi før du byr på en borettslagsleilighet.
  • Husk at det er styret og general- forsamlingen som bestemmer både over felles gjeld og større investeringer som gjør at du som beboer kan få høyere månedskostnad.
  • Kontakt gjerne styreleder for å få informasjon om borettslaget. Sjekk fremtidige planer for oppgradering og investering.
  • Sjekk fellesgjelda i borettslaget og finn ut hvor mye ekstra det vil koste
  • Husk å se på totalprisen før du kjøper, ikke bare innskuddet