Uforpliktende samtale om deres leieforhold – Muligheter for optimalisering?

 

EiendomsMegler 1 Næringseiendom er regionens største næringmegler med lang erfaring og en omfattende aktivitet. Vi har kjennskap til hva som beveger seg og mulighetene som foreligger i næringsmarkedet til enhver tid. Det er denne kjennskapen vi lever av.

Vi er ikke bare opptatt av huseiernes interesser, men vel så engasjert i å ivareta leietakernes interesser og behov.

Flere leietakere har det siste året fått endrede markedsbetingelser med påfølgende økt kostnadsfokus . Vi har bistått flere av disse for å avsjekke deres betingelser mot markedet samt med å forhandle for korrigering og optimalisering av leiebetingelser.Dersom dere ønsker å avklare mulighetene som foreligger stiller vi gjerne til en uforpliktende samtale for å avklare hvordan vi kan bidra i forhold til deres behov/situasjon.

Noe av det vi kan bistå med er:

  • Bidra med innspill og løsninger knyttet til eksisterende leieforhold og mulige grep for å oppnå kostnadsbesparelser ved en reforhandling.
  • Avsjekke deres leieforhold opp mot hva som kan oppnås generelt i markedet. 
  • Avklaring av alternativet å eie / leie. 
  • Innspill på løsninger og muligheter som kan dekke varierende behov for dere som leietaker.
  • Bidra i forhandlinger og sikre leiekontrakt på balanserte markedsmessige betingelser. 

    Selv om deres leieforhold opprettholdes uendret kan vi bidra til trygghet for at økonomistyringen på leiekostnadene er ivaretatt. Dette også i forhold til eventuelle rapporteringer overfor deres styre.

    Vi ser frem til å høre fra dere og står til disposisjon dersom dere har spørsmål eller ønsker en nærmere presentasjon av EiendomsMegler 1 Næringseiendom og hva vi kan bidra med.

Vårt team:

Jan Georg Byberg

Eiendomsmegler MNEF, Næringseiendom
Les mer om meg

Jan Inge Røyland

Avdelingsleder, Næringseiendom
Les mer om meg

Liv Mykland

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF, Næringseiendom
Les mer om meg

Morten Endre Johnsen

Næringseiendom
Les mer om meg

Anita Gundersen

Eiendomsmegler MNEF, Næringseiendom
Les mer om meg

Øystein Roalsø Sirevåg

Næringsmegler
Les mer om meg

Martine Sophie Kalsheim

Rådgiver Næring
Les mer om meg