Salgsgaranti

Redd for ikke å få solgt? Slapp av - vi tar risikoen!

Vi vet mange er litt urolige nå i disse tider. Mange er sikkert litt usikre på boligmarkedet også. Det vi opplever er at boligmarkedet så langt fungerer helt fint. Antall salg har gått litt ned, men kundene som har solgt, har fått prisen de kunne forvente. Vi har flere eksempler på visninger med svært mange påmeldte. Det gjør at vi har så stor tro på markedet og produktet vårt at vi gladelig tar risikoen, dersom du vil prøve å selge.

EiendomsMegler 1 har salgsgaranti som dekker alt arbeidet vi gjør, all markedsføring, fotograf og innhenting av opplysninger. Det eneste vi forutsetter er at eiendommen som skal selges er kurant og at prisforventningene ikke er helt urealistiske - men det er vel forståelig. Ta kontakt med oss i dag så loser vi deg gjennom et trygt boligsalg uten risiko.

 

Velkommen til et enkelt og trygt boligsalg.


 


Send inn forespørsel om verdivurdering i dag!

Verdivurdering