Prisliste boligutleie 2021

Tilretteleggingsgebyr

(forfall 2 uker etter Salgsklart)

Beskrivelse gebyr: Pris:
TR-gebyr (inkl. befaring, prospekt, visninger, web):
Leil. kr. 4.450,- inkl. mva
TR-gebyr (inkl. befaring, prospekt, visninger, web):
Fam. Bolig kr. 5.450,- inkl. mva
Vederlag bilder  +  3D-film:
Leil. kr. 1.950,- inkl. mva
Vederlag bilder  +  3D-film:
Fam.Bolig kr. 2.550,- inkl. mva
3D-film (Reaktivering)
kr. 750,-  inkl. mva
3D-film (kun hvis fotograf-bilder fra tidligere)
Leil. kr 1.250,- inkl mva
3D-film (kun hvis fotograf-bilder fra tidligere)
Enebolig kr 1.750,- inkl mva

Provisjon (forfall 1mnd etter innflytting)

Beskrivelse:Kostnad:
Nye oppdrag
En brutto husleie + mva
Nye oppdrag for leil. inkl forvaltning
En brutto husleie+mva -30%

Reaktiveringer:

Beskrivelse:Rabatt:
Reaktiveringer
-10% rabatt
Reaktiveringer forvaltning
-30% rabatt
Ansatte
-15% rabatt

NB! Minsteprovisjon kr. 12.500,- inkl mva

Forvaltning

Beskrivesle:Pris:
Husleieforvaltning pr.mnd
kr. 600,- inkl mva
Full forvaltning pr mnd - med husleie opptil 20.000,-
kr. 1.000,- inkl mva
Full forvaltning pr mnd - med husleie fra og med 20.000
kr. 1.500,- inkl mva

Honoraroppdrag

BeskrivelsePris
Honoraroppdrag
kr. 7.500,- inkl.mva

Andre tjenester:

Beskrivelse:Pris:
Innflytting
kr. 2.950,- inkl mva
Utflytting
kr. 5.950,- inkl mva
Timepris
kr. 2.500,- pr time
Eier tar visning selv
-20% på meglerhonorar

Korrigering av leieavtale eks:

BeskrivelsePris:
Forlengelse av leieavtale
kr. 2.500,- inkl mva
Endring av leietaker
kr. 2.500,- inkl mva
Inspeksjon i boligen (ikke forvaltning)
kr. 2.500,- inkl mva
Indeksregulering
kr. 950,- inkl mva
Fornyet FINN annonse (løfte boligen)
kr. 450,- inkl mva