Utleier

Som utleier er det viktig å få leid ut boligen til rett tid – i den leieperioden som du ønsker, til gode leietakere og til rett pris.


Som utleier vil du ved å signere oppdrag med EiendomsMegler1 Boligutleie få god oppfølging, både med tanke på hva som er rett markedspris, markedsføring, veiledning om oppmøblering, evt. avmøblering. Du velger selv hvilket leietilbud du ønsker å akseptere, og når vi får din aksept går vi videre med å sette opp leieavtale mellom partene. EiendomsMegler 1 Boligutleie tilbyr profesjonalitet i alle ledd og gir deg som utleier trygghet. Som profesjonell aktør kan vi sjekke leietakere langt grundigere enn en privat utleier kan. Vi foretar en systematisk kontroll av alle leietakere i form av referansesjekk av arbeidsforhold, samt av tidligere leieforhold og kredittsjekk.


La oss være din megler!

EiendomsMegler1 Boligutleie er spesialister på leiemarkedet og har et bredt nettverk. Gjennom mange år har vi opparbeidet kunnskap om hva markedet ser etter i en utleiebolig, hva riktig pris bør være og hvordan husleieloven regulerer leieforholdet.
Våre kontrakter er nøye tilpasset begge parters behov for trygghet og profesjonalitet. De er skrevet på både norsk og engelsk.

Våre tjenester omfatter blant annet:

Hvilken utleiepris er fornuftig i forhold til standard, størrelse og beliggenhet?
Vi vet hva som er rett markedsleie. Vi kjenner markedet. Vi har kundene. Vi har ekspertisen.
Praktisk rådgivning – Hva bør du gjøre med boligen før utleie?
Markedsføring av din bolig – Utarbeidelse av salgsoppgave, foto, Finn.no og EiendomsMegler1.no.
Visninger/Innflyttinger – på dagtid uten at utleier trenger å være tilstede.
Forhandlinger og utarbeidelse av leiekontrakt på norsk og engelsk – Vi hjelper deg med å få et ryddig leieforhold.
Faglig- /juridisk kompetanse.


Vi kan tilby forvaltning - vi vil da representere deg som utleier under hele leieforholdet. For priser vennligst ta kontakt.
Ta uforpliktende kontakt for spørsmål om utleie: boligutleie@em1sr.no, tlf 915 02070.

Priser ved utleie av bolig

Prøv EiendomsMegler1 Boligutleie - du satser kun et tilretteleggingsgebyr som inkluderer ubegrenset antall visninger, samt markedsføring på finn.no og markedsføring på vår egen webside som er på norsk og engelsk. Websiden er utviklet for å tilpasse de største oljeselskapene og deres ansatte sine behov for informasjon.

Ønsker du å re-aktivere din bolig via oss? Ta kontakt for tilbud.

Oppdragsgiver må velge enten provisjonsvederlag eller vederlag for arbeid etter medgått tid.

Hvor lang tid det tar å leie ut en bolig varierer fra tid på året boligen blir klar for utleie, til aktiviteten i oljebransen og arbeidsmarkedet, samt leiemarkedet forøvrig.

Som en tilleggstjeneste for å betjene kunder som flytter utenlands eller investorer som ønsker at vi administrer utleieforholdet og boligen i utleieperioden, der vi har all dialog med leietaker og utleier etter at boligen er leid ut kan vi tilby boligadministrasjon. Vi befarer boligen, formidler boligservice/vaktmestertjenester etc. og trygger leieforholdet slik at boligen kan leveres tilbake i henhold til avtale.

For forespørsler vedr. våre tjenester kontakt oss via boligutleie@em1sr.no eller tlf nr. +47 - 915 02070

Hva skal/bør jeg investere i?

Leiemarkedet i Stavanger påvirkes av mange faktorer, f.eks prisene i salgsmarkedet, hvor mange tilgjengelige leieboliger som er til leie samtidig, samt aktiviteten i oljebransjen og i arbeidsmarkedet forøvrig. Sentrumsnære leiligheter og hus nært til den internasjonale skolen på Madla eller Gausel, er alltid mest etterspurte.

Interiørløsning og innredning bør være lys, nøytral og enkel men med god standard. IKEA har en prosjektavdeling som kan være behjelpelig med møbleringsforslag og priser.

Hvilken inntjening kan vi regne med? Investeringen gir god avkastning over tid !

Inntjening pr. år bør beregnes med 10 måneder inntjening og ikke 12 måneder - dette med tanke på at boligen  kan stå ledig mellom leietakere og andre kostnader.


Kostnad og fradrag

I tillegg er det viktig å være klar over at loven pålegger utleier å betale alle faste utgifter som kommunale avgifter, forsikring på bolig / eget innbo, dersom boligen er fullt møblert er det vanlig å inkludere internett, kabel-tv (standardpakke), NRK lisens (dersom møblert med TV).

Strøm, oppvarming, og gass avleses og endringsskjema sendes inn ved innflytting. Dette er en variabel kostnad som leietaker normalt skal betale for selv. Dermed er det viktig at det i leilighetsbygg hvor oppvarming ikke er avlesbar, ordner med at oppvarmingen faktureres f.eks månedlig eller evt. legge dette på leieprisen og inkludere dette.

Du får fradrag for vedlikeholdskostnader som knytter seg til en boligeiendom der du har skattepliktige leieinntekter, samt kan du trekke fra meglerkostnadene, inventar, forsikring, fellesutgifter, kommunale avgifter m.m.