Salget av boligene på Saltbrygga er i gang!

Nå ferdigstilles siste byggetrinn, og salget av eneboligene i rekke er i gang.

Her etableres det 13 flotte eneboliger i rekke, bestående av tre etasjer, flere uteplasser og god tilknytning til fellestunet og omgivelsene. Boligene som er utviklet av Alfa Eiendom AS og tegnet av Pushak Arkitekter omkranser et frodig tun og med umiddelbar nærhet til havet. Morten Skorge er eiendomsmegler for prosjektet, og avdelingsleder ved EiendomsMegler 1 Larvik. Han synes det er et godt prosjekt med flere spennende løsninger.

- Denne beliggenheten er sjelden, derfor er dette en unik mulighet. Borettslagsmodell, gunstig finansering og ypperlig planløsning passer dette perfekt for både barnefamilier og mer voksne mennesker, sier Morten Skorge.

Utviklingen av Saltbrygga

Da Alfa Eiendom AS tok oppgaven med å utvikle Saltbrygga - også kalt «Sinterco tomten», hadde de ett mål for øyet. Det var å skape et bomiljø - med kvaliteter som var den fantastiske, sjønære beliggenheten verdig - og som ville være til berikelse for det allerede etablerte bomiljøet på Østre Halsen.

Siden løsningene ville prege et lokalsamfunn for all fremtid, var de svært ydmyke for oppgaven. Det var ikke bare å bygge. De måtte gjøre de rette tingene - og i rett rekkefølge. Derfor valgte de å bruke de beste av de beste med hensyn til regulerings-, design- og byggkompetanse.

Først inviterte de 4 skandinaviske arkitektkontor, alle med lang erfaring fra sjønær bebyggelse, til en konkurranse om å lage den beste og mest fremtidsrettede reguleringsplanen.

De 4 arkitektforslagene ble presentert for naboer, kommune og andre interesserte. Dette skapte stort engasjement. Og av engasjement kommer ofte gode innspill – så også i dette tilfellet. Planen ble «knadd» videre og munnet til slutt ut i en godkjent regulering vi nå ser resultatet av.

Salget av Saltbrygga

Nå er altså salget av Saltbrygga i gang, og vi er i gang med å holde visninger.

- Området på Saltbrygga må oppleves. Etter en gjennomgang her vil man innse hvor fantastisk området har blitt. Ta kontakt på 99 11 40 02 for hyggelig og trygg visning, avslutter Morten Skorge.

Ønsker du å følg utviklingen av Saltbrygga? Besøk vår nettside: https://saltbrygga.no/

Eller Facebook-side for oppdatert informasjon: https://www.facebook.com/saltbrygga