- Siste nytt om boligprisutviklingen i ditt område.

 Boligprisutviklingen er sterk i flere områder i Norge, noe vi også kan se i våre lokalområder i Vestfold. Boligprisstatistikken for tredje kvartal 2020 i byene Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand viser at epidemien og urolige tider, ikke har satt stopper for boligmarkedet.

- Vi trodde jo ikke at det ville bli en så kraftig prisoppgang etter korona kom, men jeg tror mye av grunnen er den historisk lave rentenivået, sier Ola Amundsen, som er leder i EiendomsMegler 1 BV.

Eiendom Norges regionsrapporter for tredje kvartal 2020 viser en oppgang i boligprisene i de fleste områdene i landet. Statistikken omfatter boliger som er annonsert på Finn.no.

Den lokale prisutviklingen

Det har vært en reel vekst i prisutviklingen i tredje kvartal 2020. I Holmestrand er den i år på på 2,2 % (samme periode i 2019 var den på 0,6 %). De siste 12 månedene har Holmestrand hatt en prisutvikling på 2,3 %. Horten har en prisutvikling på 3,6 % siste kvartal (samme periode i 2019 var den på -0,2 %), og de siste 12 månedene har prisutviklingen i Horten hatt en vekst på 6,2 %.

Prisutviklingen i Larvik er på 3,1 % i siste kvartal (samme periode i 2019 var den på -0,5 %). De siste 12 månedene har Larvik hatt en prisutvikling på 6,3 %. Sandefjord har hatt en prisutvikling på 2,6 % det siste kvartalet (samme periode i 2019 var den på -0,1 %). De siste 12 månedene har Sandefjord hatt en prisutvikling på 8,1 %.

- Det er en klar prisoppgang, og et historisk lavt rentenivå. EiendomsMegler 1 BV har merket at tempoet i boligmarkedet er en god del høyere enn det vi så for oss i våres, sier Ola Amundsen.

Boligprisstatistikk

Av boliger som er lagt ut for salg i Vestfold, ser vi flere endringer fra samme periode 2019. Det har blitt lagt ut 2 052 boliger det siste kvartalet i år, som viser en liten nedgang fra samme kvartal 2019, da antall boliger var 2 066. Men til sammen dette året har det blitt lagt ut 6 611 boliger, som er en liten oppgang fra i fjor hvor det ble lagt ut 6 596 boliger.

Når det kommer til solgte boliger siste kvartalet, ser vi en markant økning fra samme periode i fjor. I år er det registrert 2 191 solgte boliger siste kvartal, mens i 2019 var antall solgte på 1 887.

- Generelt i vårt område ser vi at de siste to månedene har en kortere omsetningstid med antall dager fra boligene først ble annonsert. Eiendomsmegler 1 BV i disse lokale byene har godt tempo i markedet, og salgene har tatt noe kortere tid enn vanlig, sier Amundsen.

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no.