Er det lov å leie ut en andelsleilighet?

Spørsmål

Jeg har akkurat kjøpt meg en andelsleilighet og samtidig også kommet inn på studier et annet sted. Føler jeg har fått tak i drømmeleiligheten min, men siden jeg fått økte kostnader pga studiene så har jeg regnet meg litt frem og det kan bli veldig stramt med økonomien for meg under studiene. Jeg ønsker å leie ut leiligheten, men er det lov så lenge det er andelsleilighet? Jeg finner det ikke helt rimelig at det ikke skal være lov å leie ut egen leilighet? Kan dere hjelpe meg med hvilke regler det er rundt ansvarsmyndighet og utleiemuligheter for andelsleiligheter?


Svar

Du kan søke Styret i Borettslaget om du får anledning til å leie ut andelsleiligheten en periode.

Bestemmelsene om fremleie finner du i lov om burettslag;

§ 5-3. Overlating av bruken
Andelseigaren kan ikkje utan samtykke frå styret overlate bruken av bustaden til andre ut over det som følgjer av §§ 5-4 til 5-6.

§ 5-4. Overlating av bruken når andelseigaren sjølv bur i bustaden
Ein andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til andre.

§ 5-5. Overlating av bruken for opp til tre år
Med godkjenning frå styret kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre for opp til tre år dersom andelseigaren sjølv eller ein person som nemnt i § 5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra. Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar.

§ 5-6. Overlating av bruken med særleg grunn
(1) Andelseigaren kan elles med godkjenning frå styret overlate bruken av heile bustaden dersom

1. andelseigaren er ein juridisk person, eller
2. andelseigaren skal vere borte mellombels som følgje av arbeid, utdanning, militærteneste, sjukdom eller andre tungtvegande grunnar, eller
3. ein medlem av brukarhusstanden er andelseigarens ektemake eller slektning i rett opp- eller nedstigande linje eller fosterbarn av andelseigaren eller ektemaken, eller
4. det gjeld bruksrett som nokon har krav på etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 andre ledd.

(2) Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. I tilfelle som nemnt i første ledd, kan godkjenning nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar, jf. § 4-4.


§ 5-7. Søknad om godkjenning
Har laget ikkje sendt svar på ein skriftleg søknad om godkjenning av brukar innan ein månad etter at søknaden er komen fram til laget, skal brukaren reknast som godkjend.

Søk på det du lurer på


Send oss ditt spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?
Send oss spørsmålet ditt, så får du svar.
FAQ Innsending

Send inn ditt spørsmål

Dersom du ikke finner det du leter etter i vår FAQ, kan du sende oss ditt spørsmål i skjemaet nedenfor.

FAQ Innsending