Jeg lurer på hvilke ekstra kostnader kommer ved kjøp av leilighet? Vil gjerne vite alle kostnader, som for eksempel eierskiftegebyr og slike ting. Hvis jeg også kunne fått med priser hadde det vært supert! I tillegg lurer jeg på hvor mye ekstra man må betale ved kjøp av andelsleilighet?

Ved kjøp av selveierbolig kommer det alltid dokumentavgift og tinglysingsgebyr tillegg. Dokumentavgiften er p.t. 2.5 % av kjøpesummen (inkludert eventuell andel av fellesgjeld på seksjoner). Tinglysningsgebyret betales med kr. 525 for skjøtet og kr. 525 pr. pantedokument. 

På borettslag (andelsleilighet) betaler du kr. 430 for hjemmeloverføring og kr. 430 pr. lån som skal tinglyses. Vær obs på at i tillegg til kjøpesummen overtar du ansvaret for leilighetens andel av fellesgjeld.

Kostnader til forhåndsprøving av forkjøpsrett, eierskiftegebyrer o.l. kan komme i tillegg til oven nevnte gebyrer. Når du kjøper hos EiendomsMegler 1 vil du alltid få opplyst i salgsoppgaven hvilke kostnader som kommer i tillegg til kjøpesummen.

Satsene gjelder pr. 01.01.2015.

Hvem skal betale dokumentavgift til staten (2,5%) ved salg /kjøp av bolig? Kjøper eller selger
Det er fri avtale mellom kjøper og selger om hvem som skal betale kostnadene ved tinglysing og dokumentavgift, men det er vanlig praksis at kjøper betaler disse kostnaden ved handelen.
Ved kjøp av tomt fra privatperson til privatperson må man betale dokumentavg da? Kommer det ev andre avgifter i tillegg for kjøper?
I forbindelse med tinglysning av hjemmelsovergang må du betale tinglysningsgebyr og dokumentavgift. 2,5% dokumentavgift må betales av tomtens markedsverdi.
Avgiftene må betales uansett om det benyttes megler eller om partene har handlet på egen hånd. Vær obs på at ved kjøp av tomt kan det komme refusjonskostnader, tilkoblingskostnader osv. som må nøye undersøkes på forhånd.

Vi vil selvsagt anbefale at dere bruker megler - slik at alle sider av handelen blir ivareatt.
Min sambo og jeg skal flytte fra hverandre, og han skal overta leiligheten. Må vi da betale dokumentavgift, og hvis vi må - hvor mye?
Satsen for dokumentavgift er 2.5%.

Det er fritak for dokumentavgift på visse vilkår ved samlivsbrudd - jfr lov om dokumentavgift;

"§ 8. Fritatt for avgift er:
a) dokument som overfører hjemmel som eier eller bruker til fast eiendom til ektefelle ved den annen ektefelles død eller ved skifte av felleseie i forbindelse med separasjon eller skilsmisse,
b) dokument som overfører hjemmel som eier til fast eiendom fra en ektefelles konkursbo til den annen ektefelle.

Første ledd bokstav a gjelder tilsvarende ved overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd. Med samboere menes i denne lov to personer som har levd sammen i et ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold, og hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller venter, har eller har hatt felles barn"
Min samboer og jeg har flyttet fra hverandre. Jeg beholder leiligheten som vi kjøpte sammen for 5 år siden for 2,4 millioner. Jeg bidro den gangen med mer egenkapital enn ham - det har altså vært en skjevfordeling - og vi ble derfor enige om at han skulle kjøpes ut for 500.000 kroner. Jeg tok det for gitt at jeg da skulle betale dokumentavgift av den summen, men ved henvendelse til statens kartverk fikk jeg beskjed om at jeg måtte betale avgift på halve boligens verdi. Det til tross for at min ekssamboer akspeterer at hans eierandel er verdt 500.000. Hva er riktig?
Dokumentavgiftsgrunnlaget er salgsverdien av den faste eiendommen. Dersom din tidligere samboer har tinglyst eierandel på 50% av eiendommen - kan Statens kartverk vanskelig akseptere at verdien av hans andel et lavere beløp enn anskaffelsesverdien.

Ved kjøpet burde dere ha angitt eierandel i eiendommen i forhold til reelt eierskap - noe som ville ha medført et langt lavere avgiftsgrunnlag nå.
Jeg og en kamerat kjøpte en leilighet i sammen for 2 1/2 år siden, og vi har bodd her begge to siden. Nå skal jeg overta leiligheten. Jeg holder på å skrive skjøte, og det skal tinglyses. Må jeg betale dokumentavgift?
Dersom du skal kjøpe en ideell eierandel og skal tinglyse hjemmelsovergangen, må du betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift ved registreringen av skjøtet i grunnboken. Eier du 50% og skal kjøpe den andre halvdelen, må du betale 2,5% dokumentavgift av 50% av leilighetens markedsverdi på overdragelsestidspunktet, dersom dette er en selveierbolig.
Vi har blitt enige om at jeg skal kjøpe meg inn med 50% i min samboers selveierleilighet. Etter det jeg ser vil denne transaksjonen bli beskattet med 2,5% avgift. Hvordan vil dette stille seg hvis vi gifter oss først? Er de formelle papirene som må endres ved at jeg går inn med 50% de samme om vi velger sistnevnte løsning?

Samboere som vil kjøpe seg inn i den andre samboers bolig må betale 2,5% dokumentavgift av markedsverdien dersom det er en eierbolig. Kjøper du 50% må du betale dok.avgift med 2,5% av 50% av hele boligens markedsverdi.

I henhold til vedtak om dokumentavgift §2 er overførsel av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller fritatt for dokumentavgift. Det må imidlertid betales tinglysningsgebyr, p.t. kr. 525,-.

Satsene er oppdatert pr. 01.01.2015

Kan man tinglyse en eierandel i en leilighet uten å ha hjemmel, og dermed slippe dokumentavgift. Dersom man da tar opp et privat lån vil da långiver ha tilstrekkelig sikkerhet?
Man kan ikke tinglyse eierandel uten å ha hjemmel.

Eventuell tinglysing av heftelse på en eiendom kan kun foretas med eiers (hjemmelshavers) samtykke.
Må man betale dokumentavgift ved salg av bolig når man ikke bruker meglerfirma men har en advokat til å ordne alle papirer?
Ja, dokumentavgift er en "skatt" staten inkrever i forbindelse med tinglysing av skjøtet.
Vi vurderer å selge vårt hus innenfor et år etter kjøp - blir da dokumentavgiften tilbakebetalt?
Nei,  dokumentavgift til Staten må betales ved hver hjemmelsoverføring - dersom ikke overdragelsen gjelder forhold som er unntatt slik avgift.

Søk på det du lurer på


Send oss ditt spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?
Send oss spørsmålet ditt, så får du svar.
FAQ Innsending

Samtykkeerklæring.

Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel.
Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, e-post og spørsmål.

Jeg samtykker til EiendomsMegler 1 og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen.

Vi gjør oppmerksom på at ditt spørsmål behandles sentralt på vegne av alle EiendomsMegler 1 foretakene. Henvendelsen vil fordeles til det foretaket som dekker ditt område.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.
Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er  databehandleransvarlig for ditt EiendomsMegler 1 kontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra EiendomsMegler 1.

Lukk