Vann / råte / soppskader fra lekkasje i tak

Spørsmål

Vi kjøpte et hus for 3 år siden, taket var skiftet av forrige eier 1 - 2 år før vi kjøpte det. Vi har bygd på og pusset opp store deler av boligen. Når vi skulle begynne på det som tidligere var bad, oppdaget vi at det var lekkasje fra taket og inn i vegg/tak. Snekkere som har sett på dette sier at hele dette tilbygget (som tidligere eier har bygd) må rives. Vi vet via naboer at dette tilbygget og takskifte er gjort av ufaglærte personer. Selger har eierskifteforsikring, vil dette være noe det kan dekke?


Svar

Eiendommen er solgt "som den er".  Selger kan likevel komme i ansvar ovenfor kjøper, dersom han har gitt feil opplysninger, tilbakeholdt opplysninger eller at eiendommen er i langt dårligere stand enn kjøper kunne forvente ut fra kjøpesum og forholdene ellers. Dog må mangelen kunne anses å være vesentlig og ha en betydning for handelen. Hva som er vesentlig - er et skjønnsspørsmål. Rettspraksis viser at kostnad på ca. 5 -6% av kjøpesummen vil kunne være "vesentlig". Her forstår vi det slik at det er tegnet eierskifteforsikring. Det betyr at selger overlater sitt ansvar ovenfor kjøper til eierskifteforsikringsselskapet. Kjøper kan da fremsette sitt mangelskrav til dette. Kravet må så langt som mulig dokumenteres med mangelens årsak og omfang. I.h.t. bestemmelsene i lov om avhending av fast eiendom kan kjøper kreve erstatning, prisavslag eller heving av handelen.  Det er veldig viktig at dere reklamerer, dvs. varsler selger/eierskifteselskapet innen rimelig tid om forholdet og at krav gjøres gjeldende. I motsatt fall kan dere tape kravet. IKKE vent, meld inn kravet snarest, senest innen 2-3 måneder etter at det ble oppdaget. Et eventuelt krav kan gå tapt dersom man utbedrer forholdet før man har gitt selger/eierskifteselskapet tid til å svare på reklamasjonen.Vi kan ikke ta stilling til din konkrete sak, men håper at vår generelle informasjon rettleder deg videre.

Søk på det du lurer på


Send oss ditt spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?
Send oss spørsmålet ditt, så får du svar.
FAQ Innsending

Samtykkeerklæring.

Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel.
Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, e-post og spørsmål.

Jeg samtykker til EiendomsMegler 1 og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen.

Vi gjør oppmerksom på at ditt spørsmål behandles sentralt på vegne av alle EiendomsMegler 1 foretakene. Henvendelsen vil fordeles til det foretaket som dekker ditt område.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.
Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er  databehandleransvarlig for ditt EiendomsMegler 1 kontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra EiendomsMegler 1.

Lukk 


Send inn ditt spørsmål

Dersom du ikke finner det du leter etter i vår FAQ, kan du sende oss ditt spørsmål i skjemaet nedenfor.

FAQ Innsending

Samtykkeerklæring.

Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel.
Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, e-post og spørsmål.

Jeg samtykker til EiendomsMegler 1 og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen.

Vi gjør oppmerksom på at ditt spørsmål behandles sentralt på vegne av alle EiendomsMegler 1 foretakene. Henvendelsen vil fordeles til det foretaket som dekker ditt område.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.
Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er  databehandleransvarlig for ditt EiendomsMegler 1 kontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra EiendomsMegler 1.

Lukk