Vesentlige feil og mangler som selger visste om - hevingsgrunn?

Spørsmål

Dersom vesentlige skjulte feil og mangler og et krav om utbedring/erstatning kommer opp i over 20 % av salgssummen, der prisen på huset er i kategorien "høy", dvs over 5 mill. -vil dette i seg selv være vesentlig nok for heving av et huskjøp? Selger har eierskifteforsikring, men har oppgitt uriktige opplysninger gjennom egenerklæringen. Megler (salgsoppgave) , tilstandsrapport (nito takst ) har heller ikke gjort oppmerksomme på manglene. Tvertimot heter det at huset virker velholdt; "ikke registrert behov for tiltak utover normalt periodisk vedlikehold" av huset. Går ut fra at selger her har et større problem enn kjøper , sålenge tilbakeholdte opplysninger fra selger kan bevises? Spørsmålet blir tilslutt; er det trolig at eierskifteforsikrings selskapet heller vil gå for heving av kjøpet istedet for å vurdere erstatningskravet, sålenge de likevel og sannsynligvis vil måtte gå til regress i forhold til selger med bakgrunn i tilbakeholdte opplysninger?


Svar

Det er lov om avhending av fast eiendom som regulerer forholdet mellom kjøper og selger. Dersom kjøper kan dokumentere at det er vesentlige mangler knyttet til handelen kan kjøper kreve prisavslag, erstatning eller heving av handelen. Hva som er vesentlig er et skjønnsspørsmål og må vurderes konkret i den enkelte sak. Det er ikke mulig å gi et konkret svar på ditt spørsmål, men der hvor selger har tegnet eierskifteforsikring er det eierskifteforsikringsselskapet som tar selgers posisjon i kontraktforholdet. Eierskifteforsikringsselskapet vil vurdere saken ut fra den skriftlige dokumentasjonen og komme med forslag til løsning av saken ovenfor kjøper. I de tilfellene det ikke er tegnet eierskifteforsikring vil kjøpers motpart i saken være selger.

Søk på det du lurer på


Send oss ditt spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?
Send oss spørsmålet ditt, så får du svar.
FAQ Innsending

Send inn ditt spørsmål

Dersom du ikke finner det du leter etter i vår FAQ, kan du sende oss ditt spørsmål i skjemaet nedenfor.

FAQ Innsending