Vesentlige feil og mangler som selger visste om - hevingsgrunn?

Spørsmål

Dersom vesentlige skjulte feil og mangler og et krav om utbedring/erstatning kommer opp i over 20 % av salgssummen, der prisen på huset er i kategorien "høy", dvs over 5 mill. -vil dette i seg selv være vesentlig nok for heving av et huskjøp? Selger har eierskifteforsikring, men har oppgitt uriktige opplysninger gjennom egenerklæringen. Megler (salgsoppgave) , tilstandsrapport (nito takst ) har heller ikke gjort oppmerksomme på manglene. Tvertimot heter det at huset virker velholdt; "ikke registrert behov for tiltak utover normalt periodisk vedlikehold" av huset. Går ut fra at selger her har et større problem enn kjøper , sålenge tilbakeholdte opplysninger fra selger kan bevises? Spørsmålet blir tilslutt; er det trolig at eierskifteforsikrings selskapet heller vil gå for heving av kjøpet istedet for å vurdere erstatningskravet, sålenge de likevel og sannsynligvis vil måtte gå til regress i forhold til selger med bakgrunn i tilbakeholdte opplysninger?


Svar

Det er lov om avhending av fast eiendom som regulerer forholdet mellom kjøper og selger. Dersom kjøper kan dokumentere at det er vesentlige mangler knyttet til handelen kan kjøper kreve prisavslag, erstatning eller heving av handelen. Hva som er vesentlig er et skjønnsspørsmål og må vurderes konkret i den enkelte sak. Det er ikke mulig å gi et konkret svar på ditt spørsmål, men der hvor selger har tegnet eierskifteforsikring er det eierskifteforsikringsselskapet som tar selgers posisjon i kontraktforholdet. Eierskifteforsikringsselskapet vil vurdere saken ut fra den skriftlige dokumentasjonen og komme med forslag til løsning av saken ovenfor kjøper. I de tilfellene det ikke er tegnet eierskifteforsikring vil kjøpers motpart i saken være selger.

Søk på det du lurer på


Send oss ditt spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?
Send oss spørsmålet ditt, så får du svar.
FAQ Innsending

Samtykkeerklæring.

Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel.
Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, e-post og spørsmål.

Jeg samtykker til EiendomsMegler 1 og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen.

Vi gjør oppmerksom på at ditt spørsmål behandles sentralt på vegne av alle EiendomsMegler 1 foretakene. Henvendelsen vil fordeles til det foretaket som dekker ditt område.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.
Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er  databehandleransvarlig for ditt EiendomsMegler 1 kontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra EiendomsMegler 1.

Lukk 


Send inn ditt spørsmål

Dersom du ikke finner det du leter etter i vår FAQ, kan du sende oss ditt spørsmål i skjemaet nedenfor.

FAQ Innsending

Samtykkeerklæring.

Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel.
Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, e-post og spørsmål.

Jeg samtykker til EiendomsMegler 1 og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen.

Vi gjør oppmerksom på at ditt spørsmål behandles sentralt på vegne av alle EiendomsMegler 1 foretakene. Henvendelsen vil fordeles til det foretaket som dekker ditt område.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.
Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er  databehandleransvarlig for ditt EiendomsMegler 1 kontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra EiendomsMegler 1.

Lukk