Forkjøpsrett: Kan det tinglyses av 1 eier i tomt eid av flere?

Spørsmål

Dersom det er flere hjemmelshavere til en tomt. Kan en av hjemmelshaverne, alene få tinglyst forkjøpsrett til tomten? Har det i så fall noe å si hvor stor brøk av eiendommen man har hjemmel til?


Svar

Mener det er mulig å tinglyse forkjøpsrett i sin ideelle andel av tomten, men ikke i de andres eierandeler.

Så er det slik, at når flere eier en eiendom i lag, er det et sameie (Lov om sameige) og det er lovbestemt innløsningsrett (en form for forkjøpsrett) iht Lov om løysingsrettar. Dvs at dersom en av eierne ønsker å selge sin eierandel, har de andre normalt en rett til å tre inn som kjøpere på samme vilkår. Fristen til å benytte en slik forkjøpsrett er 2 til 6 mnd.

Lovbestemt "forkjøpsrett" går foran private forkjøpsretter.

Overnevnte har et omfattende lovverk og nærmere undersøkelser og informasjon må innhentes i hver aktuell sak. Det finnes slike eierforhold som ikke omfattes av den lovbestemte  "forkjøpsretten" også.

Søk på det du lurer på


Send oss ditt spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?
Send oss spørsmålet ditt, så får du svar.
FAQ Innsending

Send inn ditt spørsmål

Dersom du ikke finner det du leter etter i vår FAQ, kan du sende oss ditt spørsmål i skjemaet nedenfor.

FAQ Innsending