Hva omfatter meglerprovisjonen?

Spørsmål

Hva er det egentlig vi betaler for når megler får provisjon? Markedspakke, tinglysingsgebyr o.l. utlegg må jo betales utenom. En skulle jo tro at papirhåndtering, oppgjør og andre rutiner er så godt innarbeidet hos foretaket, slik at dette ikke kan ta opp ressurser som kan måle seg med størrelsen på meglervederlaget. Dette er noe bransjen bør arbeide mot; å synliggjøre for kundene hva manbetaler provisjon for.


Svar

Det er oppdragsgiver som skal betale meglervederlag samt de kostnader som påløper for å gjøre eiendommen salgsklar, herunder markedsføringskostnader.

Det er kjøper som betaler kostnader til det offentlige knyttet til tinglysning, dokumentavgift etc.

Meglervederlaget er hjemlet i lov om eiendomsmegling og avtales fritt med oppdragsgiver.

Ønsket om bruk av megler begrunnes i hovedsak av:

1. Få benytte meglerens markedsplass og salgs-/markedskompetanse til å oppnå best mulig markedspris. 2. Megler sørger for at selger og kjøper får kunnskap om "alt av betydning", slik at det ikke oppstår juridiske konflikter i etterkant. 3. Et trygt oppgjør mellom partene og garanti for at eiendommen blir heftelsesfri.

Søk på det du lurer på


Send oss ditt spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?
Send oss spørsmålet ditt, så får du svar.
FAQ Innsending

Send inn ditt spørsmål

Dersom du ikke finner det du leter etter i vår FAQ, kan du sende oss ditt spørsmål i skjemaet nedenfor.

FAQ Innsending