Gevinstbeskatning ved salg av arvet enebolig?

Spørsmål

Hva med beskatning av vanlig enebolig ved salg når den er arvet som enearving? Arveavgiftsgrunnlag er satt til kr. 600.000.-, antatt salgsverdi rundt 1,3 til 1,4 million ved ferdig oppussing, faktiske kostnader rundt oppussing er ca: 200.000.- Botid?


Svar

Dersom du har bebodd eiendommen i ett år etter overtakelsen, vil det ikke bli gevinstbeskatning overhode.

Men dersom eier ikke har bebodd eiendommen vil grunnlaget for gevinsttbeskatningen være følgende:
Kr. 600.000 + dokumentert påkostning kr. 200.000 = Kostpris kr. 800.000.

Overskytende beløp ved salg vil være skattemessig gevinst og som beskattes med 25%. Alle salgsomkostninger kan tas inn i kostprisen.

Ligningskontoret kan også mene at deler av oppussingen er å regne som vedlikehold og dermed ikke blir tatt med i kostprisgrunnlaget.

Med disse tallene må det være lønnsomt å tilflytte eiendommen for ett år, slik at gevinstbeskatning bortfaller.

Søk på det du lurer på


Send oss ditt spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?
Send oss spørsmålet ditt, så får du svar.
FAQ Innsending

Send inn ditt spørsmål

Dersom du ikke finner det du leter etter i vår FAQ, kan du sende oss ditt spørsmål i skjemaet nedenfor.

FAQ Innsending