Hvis jeg ikke ønsker å selge bolig som er lagt ut for salg. Hva må jeg betale dersom jeg etter kontraktinngåelse velger å trekke boligen fra salgsmarkedet?

Før eiendommen er solgt: Du kan trekke tilbake oppdraget i oppdragstiden, som normalt er 6 mnd.

Det er oppdragsavtalen som du har inngått med megler, som angir hva som skal betales av oppdragsgiver ved tilbakekallelse av oppdraget.

Dersom eiendommen er solgt, dvs du har akseptert et bud og avtalen er uten forbehold: Da er det kjøperen som avgjør om han aksepterer at avtalen blir hevet eller ikke, men her finnes det noen særregler, så kontakt megler.

Ved heving er jo eiendommen solgt og megler har i utgangspunktet krav på avtalt vederlag/kostnader iht oppdragsavtalen.

Når to personer eier en enebolig, og denne skal selges, må vel begge parter signere oppdragsavtalen for at den skal være bindende? Medeier i min bolig skrev nemlig under på en slik, samtidig som megler ble opplyst om at jeg også eier boligen. Jeg fikk senere en kopi av avtalen i posten, med beskjed om at den kun var til orientering. Jeg leste gjennom oppdragsavtalen, syntes ikke den var god nok, og ville gjerne hentet inn tilbud fra andre meglere. Nå mener megler at vi er bundet til den (halvt) signerte oppdragsavtalen.
Slik du presenterer saken oppfatter vi at eiendommen eies i felleskap med halvpart på hver av eierne.
Megler må ha oppdrag fra begge eierne - dersom eiendommen skal selges samlet. I motsatt fall har han bare oppdrag på salg av ideell halvpart.

Det kan virke som megler har forsømt seg ved ikke å innhente begge eieres underskrift på salgsoppdraget. (Vi forutsetter da at det ikke er gitt en spesiell fullmakt for den andre eier til å operere på vegne av begge.)
Kan et tvangssalg stoppes?
Ja - dersom Namsmannen trekker begjæring om tvangssalg tilbake.
Da vi solgte vår enebolig, godtok vi bud på prisantydning. Før godtagelse av budet opplyste megler muntlig at kjøper ville inn så fort som mulig. Budet ble derfor godtatt. Det var bare en budgiver, og det ble opplyst fra megler at budgiver nr. to var i utlandet og ville se huset en gang til noen dager senere, men at han (megler )visstre at han ikke ville gi bud selv om han kom å så boligen. Bud fra budgiver ble derfor godtatt. Noen dager senere opplyser kjøper at de vil vente 3-4 måneder med å overta, samt at det kommer frem at budgiver nr. to allikevel ville legge inn bud når han kom hjem. Hvis disse opplysningene var kjent før ville vi ikke godtatt budet. Kan vi kreve en kompensasjon fra megler- f.eks redusksjon i honorar/provisjon pga økte rente/avdragskostnader på det gamle og den nye leiligheten som er kjøpt?
Det er selger som aksepterer eller forkaster bud formidlet av megler.

I denne saken synes det som om overtakelsestidspunktet ikke var helt klarlagt ved aksept av budet? Avtale om overtakelse bør være en del av aksepten mellom selger og kjøper.

Her må man komme til en avklaring på dette punkt - idet partene har inngått bindende avtale ved aksept av bud.

I hvilken grad megler kommer i ansvar for at overtakelsestidspunktet ikke er klart, er det ikke mulig for oss å avgjøre fra informasjonen du gir her. At det dukker opp en annen budgiver med bedre tilbud etter at aksept er gitt, vil normalt ikke være meglers ansvar.
Hvis jeg selger en bolig på vanlig måte gjennom EM 1, kan jeg da velge å selge til den som har det nest høyeste bud?

Det er oppdragsgiver som bestemmer hvem han vil selge til- og til hvilken pris. Og det hender at selger velge å velger å anta et lavere bud enn det høyeste. Grunnen til dette kan være at overtakelsestidspunktet er avgjørende - eller at han føler seg mer komfortabel med kjøperinteressent nr. 2 pga bekjentskap, naboer e.l.

Det er ikke lovlig å velge bort det "beste" budet, såfremt begrunnelsen er gjort ut i fra kjønn, rase, religion eller seksuell legning (diskriminering).

Har akseptert et skriftlig bud på salg av en leilighet, kjøper har ombestemt seg og vil ikke signere kjøpekontrakt. Megler har sagt at det vil bli et dekningssalg. Hva med kostnadene på et dekningsalg? Skal jeg betale megler for begge gjennomførte salgsprosesser? Kan jeg gå til en annen megler i et dekningsalg? Må jeg eventuelt stå for innkreving av tap i forhold til opprinnelig kjøpesum mot kjøper, eller ordner megler dette?
Dersom kjøper ikke ønsker å gjennomføre handelen men selger holder på at det er inngått bindende kjøpeavtale, må selger søke å sikre at han ikke taper på kjøpers brutte avtale.

Selger må da gi nytt oppdrag på salg av eiendommen til den megler han måtte ønske å benytte. Megler nr. 1 har uansett krav på meglerprovisjon og dekning av utlegg i samsvar med inngått oppdrag.

Eventuell underdekning/tap som oppstår ved salg nr. 2 - må fremmes ovenfor kjøper nr. 1. Det er selger som må fremme dette kravet, idet megler ikke har krav på kjøper.
Jeg har nylig hatt mitt hus til salgs, og fått et bud som jeg aksepterte. Nå i etterkant, før vi har signert kontrakten ønsker budgiveren å trekke seg fra kjøpet fordi familiesituasjonen har forandret seg, er dette mulig? Har dette blitt prøvd i retten? Kan jeg sove godt uten bekymring og med god tro på at huset mitt er solgt?
En avtale er sluttet i det øyeblikk et tilbud er akseptert.
Skriving av kjøpekonrakt er en formalisering av allerede inngått avtale, og er ikke nødvendig får å binde partene.

Dersom selger i dette tilfellet ikke vil heve avtalen på kjøpers anmodning, er kjøper bundet til aksepten. Det kan tenkes situasjoner som er så spesielle at en kjøper kan få rett til å trekke seg (re integra), men dette er svært sjeldent og krever noe mer alvorlig enn at kjøper har ombestemt seg,

Dersom kjøper likevel nekter å gjennomføre handelen, kan selger iverksette dekningssalg. Det vil si at eiendommen legges ut for salg på ny, og dersom det oppstår tap, vil kjøper måtte dekke dette.
Kan en angre på allerede akseptert bud?

Det er kun selger som kan akseptere bud. Og når kjøper er kjent med aksepten, foreligger det en avtale. Mellom selger og kjøper. Eventuell heving av avtalen er det kun kjøper og selger i fellesskap som kan gjøre. Dersom du mener at megler har opptrådt erstatningsbetingende i saken, er det et krav som må rettes til megler som en egen sak, uavhengig av avtalen mellom selger og kjøper. Det er normalt ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

Renter i sin helt fra klientkonto tilhører partene så lenge rentene utgjør mer enn 1 R (p.t. kr 430).. Dvs at renter før overtakelse tilfaller dette kjøper, og renter etter overtakelse tilfaller det selger. Oppgjøret inkl. renter skjer ikke før etter at skjøte er korrekt tinglyst.

Det er normalt at det er utlevert en egen overtakelsesprotokoll som selger og kjøper benytter og signerer ved overtakelse. Bruker å være et skjema du får fra megler, enten ved kontraktsmøte eller oversendelse av kontrakt.

Skjemaet fylles ut med avlesing av el- og/eller vannmåler, og det kvitteres om kjøper aksepterer rydding/rengjøring, og om det anmerkes noen feil/mangler som kjøper krever sperret beløp eller prisavslag for.

Skjemaet signeres av begge parter og selger sørger for at megler mottar dette, slik at tinglysing og oppgjør kan finne sted.

Med forbehold om at de ulike EM1-kontorer kan ha litt forskjellig praksis.

Ta kontakt med din megler for bistand i din sak.


Søk på det du lurer på


Send oss ditt spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?
Send oss spørsmålet ditt, så får du svar.
FAQ Innsending

Samtykkeerklæring.

Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel.
Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, e-post og spørsmål.

Jeg samtykker til EiendomsMegler 1 og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen.

Vi gjør oppmerksom på at ditt spørsmål behandles sentralt på vegne av alle EiendomsMegler 1 foretakene. Henvendelsen vil fordeles til det foretaket som dekker ditt område.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.
Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er  databehandleransvarlig for ditt EiendomsMegler 1 kontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra EiendomsMegler 1.

Lukk