Regionside test


Bilde for /fileshare/filarkivroot/Hjem%20til%20deg/2019/leiv%20helge/1200x630.jpg
Moderat utvikling i boligprisene i april

Boligprisene steg med 0,8 prosent nominelt forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for et år siden.

Les mer

Våre kontorer i Regionside test