Regionside test


Bilde for /fileshare/filarkivroot/eiendomsmegler1.no/Bilder%20til%20annonser/Bergen-bryggen-kos-04.jpg
Moderat boligprisutvikling i juni

Boligprisene i Norge sank med 1,0 prosent i juni 2018. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for ett år siden.

Les mer

Våre kontorer i Regionside test