Regionside test


Bilde for /fileshare/filarkivroot/eiendomsmegler1.no/Bilder%20til%20annonser/Bergen-Par%20i%20regnet.jpg
Uendrete boligpriser og stor aktivitet i boligmarkedet

Boligprisene i Norge sank med 0,6 prosent i oktober 2018. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Boligprisene er nå 2,4 prosent høyere enn for ett år siden.

Les mer

Våre kontorer i Regionside test