Vi gir bort et boligsalg

Kampanjen er nå avsluttet - vinner av et boligsalg vil bli annonsert på Facebook i uke 14

Motta tilbud

*Inngå salgsavtale innen 16. mars og bli med i trekningen av et boligsalg. Vi dekker alle kostnader ved ditt boligsalg som meglers vederlag, tilrettelegging, oppgjørsgebyr, visninger, markedsføring og andre direkte utlegg. Det eneste du forplikter deg til er å selge din bolig med EiendomsMegler 1 som megler i løpet av 2019. Kostnader ved salgsoppdrag: Provisjon (1,5%-3,5% avhengig av boligtype), tilretteleggingshonorar 15.000,-, markedsføring fra 10.900,- til 29.900,-, visningshonorar 1.990,-, utleggsgebyr (avhengig av boligtype), registersøk 1.250,-, oppgjørsgebyr 4.000,-,  tinglysningsgebyr 430,-/525,-, kommunale gebyrer (avhengig av boligtype) og eventuelle kostnader til forretningsfører, takstmann, fotograf og eierskifteforsikring. Vinneren trekkes og annonseres på vår Facebook-side (EiendomsMegler 1 Midt-Norge) i uke 14.