Kent Roger Tangvik

Avdelingsleder næring ved EiendomsMegler 1 Midt-Norge Næringseiendom

Bilde av Kent Roger Tangvik