Brage Aarthun – Analytiker

Brage er ansatt i EiendomsMegler 1 Midt-Norge som analytiker med ansvar for verdivurderinger. Han har bakgrunn som eiendomsforvalter i Newsec PAM AS. Brage har økonomi- og eiendomsutdannelse på masternivå fra NTNU. Med sin analytiske tilnærming, proaktive holdning og forretningsorienterte tankegang, kan Brage tilby analyser, verdivurderinger, kundepresentasjoner og bistå med rådgivning i flere sammenhenger.

  • Tlf: 906 91 640
  • E-post: brage.aarthun@em1.no