EiendomsMegler 1 Næringseiendom

Avdelingen består av et tverrfaglig miljø med spesialister innen salg, utleie, analyse og verdivurdering. Samt oppgjør av nærings- og utviklingseiendom.

  • checkEt av landets ledende meglerforetak.
  • checkVerdifull lokalkunnskap og landsdekkende tilstedeværelse.
  • checkEn del av regionens største finanshus.

Lokal aktør med nasjonalt nettverk

Næringsavdelingen i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS arbeider aktivt i hele Midt-Norge innenfor ut- og innleie, salg og kjøp av alle typer utviklings- og næringseiendommer, samt innen analyse, vurdering og rådgivning.

Gjennom flere års erfaring i markedet for utviklingseiendom, har vi opparbeidet oss en sterk kunnskap og kompetanse. Vi kan vise til et bredt nettverk av lokale, regionale og nasjonale aktører. Med fokus på proaktivitet og tett oppfølgning, bistår vi våre kunder gjennom hele prosessen med kvalitet i alle ledd.

EM1 Midt-Norge kart

Dedikerte meglere

EiendomsMegler 1 Næringsmegling er fysisk tilstede og jobber proaktivt med inn- og utleie samt kjøp og salg av alle typer utviklings-, næringseiendommer og boligutviklingsprosjekter i hele Midt-Norge. Vi gjør markedsanalyse, verdivurdering og ønsker å være sparringspartner og strategisk rådgiver for at din virksomhet skal realisere ambisjoner og verdier innenfor eiendom. Gjennom mer enn 20 år med transaksjoner og utleie i Midt-Norge, og sammen med våre eiere SpareBank 1, vårt søsterselskap SpareBank 1 Markets samt EiendomsMegler 1 Næringsmegling i resten av landet har vi tilgang på et bredt nettverk av investorer, eiendomsaktører og næringslivsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt. Ta kontakt for å diskutere hvordan vi kan bidra til å realisere dine forretningsideer, prosjekter og eiendomsverdier!

Analyse

Vi overvåker og analyserer markedet for næringseiendom for å være en proaktiv sparringspartner og verdiøkende rådgiver for kjøp, salg, inn- og utleie av næringseiendom i Midt-Norge. I vårt analysearbeid drar vi også veksler på EiendomsMegler 1 Midt-Norge sin dominerende posisjon på salg av nye og brukte boliger, SpareBank 1 SMN som regionens største bank for næringsliv og privatmarked, samt kompetansemiljøene i vårt søsterselskap SpareBank 1 Markets. For markedsanalyse utenfor Midt-Norge samarbeider vi med Akershus Eiendom og EiendomsMegler 1 Næringsmegling i resten av landet.

Transaksjon

Vårt transaksjonsteam bistår både private og offentlige aktører med kjøp, salg og utvikling innen alle segmenter av næringseiendom, i tillegg til boligutviklingsprosjekter. I mer enn 20 år har EiendomsMegler 1 Næring vær en ledende aktør innen transaksjonsmarkedet i Midt-Norge og vi har rammeavtaler med en rekke større aktører, herunder Trondheim Kommune og Trøndelag Fylkeskommune. Vi ønsker å tilføre din virksomhet og dine prosjekter verdi gjennom å være en proaktiv rådgiver i både strategiske markedsvurderinger og kjøps- og salgsprosesser, og vi har kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle deler av en transaksjon; helt fra oppstart med informasjonsinnhenting til gjennomføring av budrunder, forhandlinger, DD-støtte og oppgjør. Vi tilpasser våre leveranser til dine behov.

Utleie

Vårt utleieteam jobber aktivt med både inn- og utleie for private og offentlige aktører i hele Midt-Norge – både for prosjektert og eksisterende eiendommer. Riktige lokaler er avgjørende for at en næringsdrivende skal nå sine forretningsmessige mål, og kontantstrømmen skaper lønnsomhet og eiendomsverdier for utleier. Vi jobber derfor proaktivt med både inn- og utleie, og benytter vårt nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt for å realisere muligheter for både leietakere og eiendomsbesittere.