EiendomsMegler 1 Næringseiendom

Midt-Norges ledende aktør innen kjøp, salg og utleie av næringseiendom. Vi bistår våre kunder gjennom hele eiendomsprosjektet med kvalitet i alle ledd.

  • hakeTransaksjon
  • hakeUtleie
  • hakeAnalyse/rådgivning
EM1 Midt-Norge Næringseiendom

Vi hjelper deg med

Et av landets ledende meglerforetak

Verdifull lokalkunnskap og landsdekkende tilstedeværelse.

En del av regionens største finanshus

Lokal aktør med nasjonalt nettverk

Næringsavdelingen i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS arbeider aktivt i hele Midt-Norge innenfor ut- og innleie, salg og kjøp av alle typer utviklings- og næringseiendommer, samt innen analyse, vurdering og rådgivning.
Gjennom flere års erfaring i markedet for utviklingseiendom, har vi opparbeidet oss en sterk kunnskap og kompetanse. Vi kan vise til et bredt nettverk av lokale, regionale og nasjonale aktører.

Avdelingen består av et tverrfaglig miljø på 12 medarbeidere, med spesialister innenfor salg, utleie, analyse og verdivurdering, og oppgjør av nærings- og utviklingseiendom.
Med fokus på proaktivitet og tett oppfølgning, bistår vi våre kunder gjennom hele prosessen med kvalitet i alle ledd.

EM1 Midt-Norge kart

Markedsrapport for næringseiendom i Midt-Norge

I denne markedskommentaren har vi samlet innsikt fra SMN-konsernet for å gi aktører innenfor eiendom i Trondheim og Midt-Norge faktabasert påfyll som kan bidra til bedre beslutninger i et uoversiktlig marked. Vi tar for oss utviklingen i regionalt næringsliv, leiemarkedet for næringseiendom, transaksjonsmarkedet for næringseiendom og spesifikt markedet for utviklingseiendom til boligformål.

Leter du etter næringseiendom i Midt-Norge?

Se våre tomter, eiendommer og næringslokaler som er til salgs og til leie.