Gå til innholdet

Næringsmegling 

EiendomsMegler 1 er din ekspert på næringseiendom

EiendomsMegler 1 Næringsmegling er din prefererte rådgiver ved salg og utleie av næringseiendom. Vi sitter på et omfattende nettverk og har oversikten over det som rører seg i markedet i vårt markedsområde til enhver tid. Vi er en del av SpareBank1 konsernet som kompletterer vår kompetanse på finansieringsløsninger og corporate-tjenester. Vi er etablert med kontor i Moss og Fredrikstad i Viken Fylke. Vi dekker Viken syd (tidligere Østfold og Follo).  

 

Næringseiendommer til leie:

Næringstomter

Våre tjenester og fagområder

Tjenester

 • Salg av hjemmel og eiendomsselskap
 • Utleie, fremleie og søkeoppdrag
 • Salær- og oppgjørsoppdrag
 • Forberede transaksjoner, rydde hjemmelsforhold
 • Heftelser, rettigheter, avtaler, fradeling, sammenslåing, feste
 • Verdivurdering av depot- og ligningsverdier, skattetakst
 • Analyse/markedsvurdering salg/utleie
 • Rådgivning og reforhandling

Fagområder

 • Kjøpsrådgiving
 • Forretningsbygg-/lokaler
 • Lager/logistikk/produksjon
 • Prosjektert næringsbygg/-lokaler
 • Næringstomter
 • Eiendomsutvikling
 • Transaksjoner og hjemmelsforhold
 • Forhandling og kontraktarbeid