EiendomsMegler 1 er din ekspert på næringseiendom

EiendomsMegler 1 Næringsmegling Østfold Akershus er din prefererte rådgiver ved salg og utleie av næringseiendom. Vi sitter på et omfattende nettverk og har oversikten over det som rører seg i markedet i vårt område til enhver tid. Vi er en del av SpareBank 1 konsernet som kompletterer vår kompetanse på finansieringsløsninger og corporate-tjenester.

Sammen skaper vi verdi

Vi tilbyr megling og strategisk rådgivning innen næringseiendom. Med utgangspunkt i vår lange erfaring, inngående markedskunnskap, solide nettverk og regionale tilhørighet løser vi utfordringer og maksimerer dine muligheter. Sammen skaper vi verdi for deg, din bedrift og ditt lokalmiljø.

Ta kontakt med våre næringsmeglere

Våre tjenester og fagområder

Tjenester

 • Salg av hjemmel og eiendomsselskap
 • Utleie, fremleie og søkeoppdrag
 • Salær- og oppgjørsoppdrag
 • Forberede transaksjoner, rydde hjemmelsforhold
 • Heftelser, rettigheter, avtaler, fradeling, sammenslåing, feste
 • Verdivurdering av depot- og ligningsverdier, skattetakst
 • Analyse/markedsvurdering salg/utleie
 • Rådgivning og reforhandling

Fagområder

 • Kjøpsrådgiving
 • Forretningsbygg-/lokaler
 • Lager/logistikk/produksjon
 • Prosjektert næringsbygg/-lokaler
 • Næringstomter
 • Eiendomsutvikling
 • Transaksjoner og hjemmelsforhold
 • Forhandling og kontraktarbeid