Næringsmegling 

EiendomsMegler 1 er din ekspert på næringseiendom

EiendomsMegler 1 Næringsmegling er din prefererte rådgiver ved salg og utleie av næringseiendom. Vi sitter på et omfattende nettverk og har oversikten over det som rører seg i markedet i vårt markedsområde til enhver tid. Vi er en del av SpareBank1 konsernet som kompletterer vår kompetanse på finansieringsløsninger og corporate-tjenester. Vi er etablert med kontor i Moss og Fredrikstad i Viken Fylke. Vi dekker Viken syd (tidligere Østfold og Follo).  

 

Sammen skaper vi verdi!

Vi tilbyr megling og strategisk rådgivning innen næringseiendom i Viken syd (tidligere Østfold og Follo). Med utgangspunkt i vår lange erfaring, inngående markedskunnskap, solide nettverk og regionale tilhørighet løser vi utfordringer og maksimerer dine muligheter. Sammen skaper vi verdi for deg, din bedrift og ditt lokalmiljø.

Næringseiendommer til leie:

Næringstomter

Våre tjenester og fagområder

Tjenester

 • Salg av hjemmel og eiendomsselskap
 • Utleie, fremleie og søkeoppdrag
 • Salær- og oppgjørsoppdrag
 • Forberede transaksjoner, rydde hjemmelsforhold
 • Heftelser, rettigheter, avtaler, fradeling, sammenslåing, feste
 • Verdivurdering av depot- og ligningsverdier, skattetakst
 • Analyse/markedsvurdering salg/utleie
 • Rådgivning og reforhandling

Fagområder

 • Kjøpsrådgiving
 • Forretningsbygg-/lokaler
 • Lager/logistikk/produksjon
 • Prosjektert næringsbygg/-lokaler
 • Næringstomter
 • Eiendomsutvikling
 • Transaksjoner og hjemmelsforhold
 • Forhandling og kontraktarbeid