Sterk oppgang i boligprisene i Norge i januar

Boligprisene steg med 3,4 prosent i januar 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,7 prosent.

Publisert 5. februar 2024

Av: EiendomsMegler 1 Norge AS
Nøkkel står i låsen på en hvit dør. Blå nøkkelring med EiendomsMegler 1-logo. Foto

Nøkkeltall januar

Gjennomsnittlig omsetningshastighet

67 dager

Nominell prisendring fra sist måned

3,4%

Prisendring korrigert for sesongvariasjoner

0,7%

Prisutvikling i år

3,4%

Antall boliger solgt i januar

6.757

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg dem på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken. Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.
https://eiendomnorge.no/boligprisstatistikk/

Del: