Er du ikke fornøyd?

Vi ønsker oss fornøyde kunder. Skulle du likevel ikke være fornøyd med jobben vi har gjort, finner du informasjon her om hvordan du skal gå frem.

Hvis du ikke er fornøyd med våre tjenester ber vi deg om å kontakte ansvarlig megler for oppdraget. Dersom du har forsøkt og mener at dette ikke førte frem, ber vi deg ta kontakt med fagansvarlig på avdelingen. Informasjon om hvem som er fagansvarlig, finner du på ved å søke etter kontoret her.

Dersom det fremdeles gjenstår spørsmål etter avdelingens behandling, kan du kontakte foretakets fag- eller kvalitetssjef. Info om vedkommende finner du på meglerforetakets side.

I henhold til eiendomsmeglingsloven § 8-8, skal alle meglerforetak være tilknyttet en reklamasjonsnemd. Alle foretak og avdelinger hos oss er tilknyttet Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester. Nemda bistår privatpersoner ved behandling av tvister som gjelder kjøp eller salg. Sakene blir behandlet av en nemnd på tre medlemmer. I tillegg til leder, som er en høyt kvalifisert jurist som er nøytral ovenfor begge partene i klagesaken, er det én representant fra bransjen, og en representant fra Forbrukerombudet.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester er opprettet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Den norske Advokatforening, Eiendom Norge og Forbrukerrådet.

Kontaktinfo til Reklamasjonsnemda

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester
tlf 22 12 90 90 (08:30 - 11:00)
Apotekergata 108
0180 Oslo

E-post: post@eiendomsmeglingsnemnda.no