Den positive prisutviklingen i 2024 fortsetter, men markedet er todelt

Boligmarkedet fungerer godt i Midt-Norge. Det er mange boliger til salgs, og like mange som blir solgt. Boligprisene har så langt i år økt med i underkant av 5% i Trøndelag, og både antall solgte boliger og boligprisene ligger på samme nivå som for ett år siden.

Publisert 6. mars 2024. Sist redigert 7. mars 2024

bilde av sitat-forfatter, Kjell Marius Vollan, Boligmarkedsanalytiker EiendomsMegler 1.

Sitat start,  I snitt tar det fortsatt lengre tid å selge bolig enn for ett år siden, men likevel er det bra oppmøte på visningene og god aktivitet.
- Kjell Marius Vollan, Boligmarkedsanalytiker EiendomsMegler 1

En stabil boliglånsrente fremover

Maria Myhrvold Hansen, områdespesialist ved EiendomsMegler 1 Valentinlyst opplever at markedet er velfungerende. I deler av fjoråret opplevde vi et noe tråere marked, men når boliglånsrenten nå har holdt seg stabi, og den trolig kommer til å holdes stabil eller senkes, merker hun en optimisme i boligmarkedet.

– Vi har jo de siste årene vært inne i en høykonjunktur – med høye boligpriser, og budrunder på det aller meste som ble solgt. Jeg vil definere markedet vi er i nå som et stabilt marked.

Marias opplevelser bekreftes av Sentio. En nylig gjennomført forbrukerundersøkelse viser at trøndere har økende tro på bedret privatøkonomi, med lavere renter og økende boligpriser det neste året. Dette positive synet kan føre til økt etterspørsel og betalingsvilje, og i kombinasjon med faktiske rentekutt kan dette gi økt aktivitet i markedet.

bilde av sitat-forfatter, Maria Myhrvold Hansen, eiendomsmegler og områdespesialist ved EiendomsMegler 1 Valentinlyst.

Sitat start,  Forutsatt at man har finansiering i orden og et langt perspektiv på boligkjøpet, kan denne våren være et gunstig tidspunkt å kjøpe bolig på.
- Maria Myhrvold Hansen, eiendomsmegler og områdespesialist ved EiendomsMegler 1 Valentinlyst

Finansiering gir muligheter

De med finansiering i orden og trygg inntekt kan kjøpe og bytte bolig som før, mens de med trang økonomi må vurdere andre alternativer som leie eller kanskje andre boligtyper enn opprinnelig planlagt.

I den tiden boligmarkedet var noe mer «avventende», så vil jeg heller si at det var enkelte boligtyper som det var mindre interesse rundt enn når vi stod i høykonjekturen. Typisk var det litt roligere på mindre leiligheter, mens interessen rundt familieboliger stort sett har holdt seg stabil.

– Så langt i år ser vi imidlertid også at interessen rundt de mindre leilighetene har tatt seg opp. Familieboliger bygges det mindre av i bynære strøk, og her er ofte interessen stor, forteller Maria.

Hvor mye kan du låne?

Finn ut hvor mye du kan låne og søk om finansieringsbevis.

Takstmann må tidlig på banen

Maria mener det er viktig å ta inn takstmann tidlig i prosessen. Ved å ta inn takstmann tidlig har man både tid og mulighet til å rette opp i mindre avvik før et boligsalg.

– Vi vet at takstrapporten studeres av kjøperen før et eventuelt kjøp. Rapporten er dessuten gyldig et helt år, som betyr at man har god tid til å gjøre forbedringer.

Sist, men ikke minst er det lurt å bruke en megler som kjenner prisene og mulige kjøpere i ditt nabolag.

– dette er etter min mening helt avgjørende for å oppnå den beste salgsprisen til slutt, og det får du med en områdespesialist, avslutter Maria.

Del: