Hva gjør en megler til en områdespesialist?

En områdespesialist er en megler med unik lokalkunnskap om et dedikert boligområde, og som selger mange boliger i dette området. Vi har tatt en prat med Johannes Tømmerås om hva som gjør han til en områdespesialist.

Publisert 27. april 2023

Når en megler har mange boligsalg i samme område gir det et godt grunnlag for å sette riktig pris på boliger, og hele tiden jobbe tett opp mot aktuelle boligkjøpere i området. Uke etter uke stiller områdespesialisten opp på visninger og verdivurderinger i sitt område for å bygge kunnskap og kjennskap til både boliger, prisbilde og ikke minst folka som skal selge og kjøpe i området. En områdespesialist har de beste forutsetningene for å sette riktig prisantydning på boligen og samtidig få flere kjøpere på visning – for deg som boligselger er det jo til slutt best mulig pris for boligen det handler om.  

En av våre områdespesialister er Johannes Tømmerås. Han er områdespesialist på Nardo og har unik lokalkunnskap om området. Vi har tatt en prat med han om hva som gjør han til en områdespesialist, og hvordan han hver dag jobber for at du skal bli mest mulig fornøyd med boligsalget.

– Jeg er områdespesialist fordi jeg er oppvokst på Trondheim øst og er lokalkjent i området, spesielt på Nardo. Jeg kjenner både borettslagene og de store familieboligene, og min erfaring gjør at jeg kan selge inn området på en helt annen måte enn de som ikke er like godt kjent. Erfaring, trygghet og tillit gir meg det beste utgangspunktet for å sette riktig prisantydning, og sørge for at du som selger får en best mulig salgsprosess. Noen av boligene har jeg solgt flere ganger, og jeg kjenner dermed både selgeren og boligen svært godt. Det er alltid stort når jeg får selge boligen til samme kunde flere ganger, fordi det viser tydelig den tilliten jeg har opparbeidet meg i området. Min lokalkunnskap, og et stort nettverk av folk på jakt etter bolig i området gir deg som selger en ekstra trygghet, sier Johannes. 

bilde av sitat-forfatter, Johannes Tømmerås, områdespesialist.

Sitat start,  Det viktigste for meg er at kundene føler seg trygge og ivaretatt gjennom hele prosessen.
- Johannes Tømmerås, områdespesialist

Er ikke alle meglere områdespesialister?

En områdespesialist er en megler som selger boliger i et område megleren kjenner svært godt. Områdespesialisten har unik lokalkunnskap som meglere uten et dedikert område ikke har. Med en områdespesialist på laget kan du være trygg på at du får en god salgsprosess fordi megleren er svært godt kjent med både nærområdet og folka som bor der.

– Det å bruke en områdespesialist når du skal selge bolig kan gi deg et stort fortrinn. Jeg sitter med kunnskap og oversikt over hva som skjer her på Nardo, og hvem som er på jakt etter boliger i området. Som områdespesialist har jeg eierskap og dedikasjon til faget, og det viktigste for meg er at mine kunder føler seg trygge og ivaretatt gjennom hele prosessen. Jeg har en stor tillit blant interessentene som kommer på visning fordi de har vært på mange visninger hos meg, og jeg vet hva de ser etter og hvilke behov de har, forteller Johannes.

For å kunne lykkes som områdespesialist er megleren avhengig av å ha et stort team i ryggen. I EiendomsMegler 1 Midt-Norge finner du over 40 meglere i Trondheim, fordelt på 8 kontor rundt omkring i byen. Det gir hver megler mulighet til å ha eierskap til et lite, dedikert område. Områdespesialistene selger mange boliger i løpet av et år, og når 70-90 prosent av disse selges i det samme området gir det megleren et solid grunnlag for å sette riktig prisantydning og få de riktige interessentene på visning. 

Del: