Lagertømming før vårens nylanseringer

Publisert 10. mars 2023

44

Solgt siste måned

kr 75 426

Snittpris per kvm. solgt

Trondheim fortsetter trenden fra desember, og er igjen den byen i Norge med størst omsetning av nye boliger. Salget i januar ble på nivå med en normalmåned i nybyggmarkedet før pandemien.

Salget falt betydelig i februar etter noen gode salgsmåneder i desember og januar. Ingen større prosjekter ble lansert, og tilbudssiden er svakere enn den har vært det siste året.

Likevel opplever utbyggere med prosjekter i markedet at det selges jevnt, selv om det utgjør et lavt totalvolum. Vi tror at en periode med lite lanseringer og greit salg i forhold til tilbudssiden vil legge et godt fundament for å ta imot de kommende salgsstartene mot sommeren. Med usikkerheter i markedet, spesielt rundt rentebanen, må vi se positivt på å ”tømme lagrene” før lansering av nye prosjekter. På denne måten kan vi balansere tilbudssiden godt og forhåpentligvis oppleve godt salg i nye prosjekter, til tross for de usikkerhetene som ligger i luften.

Kvadratmeterprisen for solgte leiligheter i februar var på 75,9K, ca. likt som i januar med 75,4K, opp fra 72,6K i desember. Det er gjort netto prisoppjusteringer i prosjekter for salg i februar på 2,8mill., etter marginale oppjustering på 640K i januar.

Det ble solgt flest standard og store 3-roms i Trondheim i februar, og det er fortsatt som i fjor solgt en høyere andel 3-roms og lavere andel 2- og 4-roms enn over tid. Andelen solgte 2-roms var eksepsjonelt lav i februar. Likevel er 92 % av solgte i februar 2- eller 3-roms med høy andel solgte 3-roms, mot 89 % i januar, kun 76 % i desember, 84 % i oktober, kun 74 % i oktober med svært lav andel solgte 2-roms, 81 % i september, 85 % i august. Det er ventet at andelen solgte små enheter vil øke utover det neste kvartalet – og Trondheim vil være av stedene som hever aktiviteten mest også fremover.

Del: