Trondheim på topp i nyboligsalg

Publisert 20. februar 2023. Sist redigert 10. mars 2023

119

Solgt siste måned

53 %

Salgsgrad i lanserte prosjekter

kr 75 400

Snittpris per kvm. solgt

Trondheim fortsetter trenden fra desember, og er igjen den byen i Norge med størst omsetning av nye boliger. Salget i januar ble på nivå med en normalmåned i nybyggmarkedet før pandemien.

Det gode salget på eksisterende prosjekter og på de salgsstartene som har vært (se oversikt på salgsgrad), har gjort at tilbudssiden også på nybolig er forholdsvis stram. Det gjør at markedet skal være godt rustet til å ta i mot de salgsstartene som kommer mot våren. Den stadig nevnte utfordringen med høye byggekostnader, er nok det som gjør at markedet fungerer så godt som det faktisk gjør i Trondheim akkurat nå. Hadde alle prosjektene som var planlagt i 2. halvår 2022 kommet i markedet gjennom høsten i fjor, tror vi utfordringen ville blitt større med en tilbudsside som hadde vært meget stor i et marked i nedkjøling.

Vi ser nå tegn til at utbyggerne og entreprenørene begynner å nærme seg hverandre, hvilket betyr at vi forventer en del boliger i markedet i løpet av 2. kvartal 2023. Hvordan markedet reagerer på dette gjenstår å se, men så langt er det ingenting som tyder på noen krise i Trondheimsmarkedet.

Del: