Ny vår, nye boligprosjekter: Svært mange nylanseringer i Trondheim

Publisert 14. april 2023. Sist redigert 12. juni 2023

in_home_mode
51

Solgt siste måned

verified
kr 72 900

Snittpris per kvm. solgt

Etter en toårsperiode med svært godt salg, bremset salget av nye boliger i Trondheim høsten 2022 – både som følge av avtakende etterspørsel, men også færre nye salgsstarter lansert i markedet det siste året. Per nå er det omkring 900 nye boliger for salg i Trondheim, hvor ca 400 av disse er under bygging, mens det ikke er noen usolgte ferdigstilte. På tross av usikre fremtidsutsikter og økende rente-, bo- og levekostnader opplever vi fortsatt relativt god etterspørsel etter både brukte og nye boliger i Trondheim, men forbrukerne er mer selektive og prissensitive.

Mange salgsstarter i Q2 2023

Høye entreprisekostnader og usikkerhet rundt leveranse av byggeriene førte til at salgsstarter som utbyggerne hadde planlagt fra vinteren 2022 har blitt utsatt gjentatte ganger gjennom 2022 og inn i 2023. I tillegg har lav saksbehandlingskapasitet i Trondheim kommune og usikkerhet rundt skolekapasitet bidratt til lang saksbehandlingstid, særlig for prosjektområder på Trondheim Øst.

I løpet av vinteren har boligutviklerne og entreprenørene i større grad klart å bli enig om avtaler for utbygging og en rekke utbyggere har derfor planlagt lansering av salgsstarter på nye boligprosjekter eller nye salgstrinn på eksisterende prosjekter nå i Q2 2023.

Nye boligprosjekter og nye salgsstarter skaper alltid økt oppmerksomhet og interesse for boligkjøp i det aktuelle området, og nye salgsstarter øker derfor totalt antall solgte enheter i markedet – forutsatt en underliggende etterspørsel og beslutningsdyktige forbrukere.

Mulige konsekvenser for markedsbalansen

I sum lanseres det 800 nye enheter for salg i perioden fra 15. april til 15. juni, som kan anslås å være 600 flere enheter enn hva dagens marked normalt vil ta unna. Dette kan øke antall ny boliger for salg fra ca 900 til opp mot ca 1.500 boliger – selvfølgelig avhengig av hvordan etterspørselen i markedet utvikler seg.

Dersom vi skulle få «full stopp» i etterspørselen kan vi få en dobling av antall nye boliger for salg, fra 900 opp mot 1800, men dersom markedet responderer godt på de nye enhetene kan salget i Q2 bli godt, og vi kan gå inn i sommeren med et totalt varelager på 1300-1400 usolgte boliger, noe som vil være i nærheten av en normalsituasjon fra noen år tilbake i tid

Det er uansett nødvendig å analysere situasjonen på bydelsnivå og vurdere prosjekt for prosjekt for å identifisere faktisk risiko og iverksette tiltak.

Del: