I november passerte salget 3 milliarder kroner

Publisert 11. desember 2023

74

nyboliger solgt sist måned

73K

Kvm.pris for solgte i november

3-roms

Flest solgt

I november hadde vi en omsetning på ca. 360M NOK fordelt på 93 salg, dette er også vår beste måned når vi snart skriver 2024.

Salget var godt drevet av to salgsstarter samt to ferdigstilte nyboligblokker på Lilleby og Nyhavna som er blitt videresolgt fra investor til sluttbruker.

Flere salg enn i hovedstaden

Nybyggmarkedet har hatt lavere aktivitet etter sommeren sammenlignet med tempoet mellom påske og sommerferien. Likevel opplever vi at responsen på de gjennomførte salgsstartene har vært svært god, og vi opplever også jevn og god respons på prosjekter som har status «kommer
for salg» på Finn.no.

Det er også interessant å se at det selges flere nyboliger her i Trondheim
sett opp mot Oslo, både de siste månedene isolert sett, men også hittil for året (905 kontra 801 enheter).

Varelageret i Trondheim har vært sterkt økende fra i sommer med et høyt antall salgsstarter og hard konkurranse, i motsetning til de andre storbyene per nå. Det er solgt flest enheter i enkeltprosjekter ved Lade og Leangen, i Indre Øst og Vest i november, og altså en ganske stor geografisk spredning i salg.

Liten nedgang i gjennomsnittlig Kvm.-pris

Kvadratmeterprisen for solgte leiligheter i november var på 72,7K, ned
fra 76K i oktober, ca. likt med 72,9K i mars. Det er solgte enheter i noen få prosjekter som trekker spesielt ned i november.

Det ble oppnådd høyest solgt kvm-pris for standard femroms, deretter for store toroms, i november. Det er gjort netto prisnedjusteringer i prosjekter for salg i Trondheim i november som i oktober, etter høye netto oppjusteringer over tid.

Det ble solgt flest små treroms, deretter små toroms i november. Det er fortsatt solgt en relativt sett høy andel treroms mot normalen i Trondheim – men økende andel små enheter. 90 % av solgte i november var to- eller treroms. Det er ventet at andelen solgte små enheter vil øke videre utover vinteren.

Trondheim vil fortsatt være av stedene som hever aktiviteten mest også fremover, men med knallhard konkurranse med et stort antall enheter for salg.

Del: