Høy tilførsel av nybygg i markedet

Publisert 10. oktober 2023. Sist redigert 11. oktober 2023

68

nyboliger solgt sist måned

76K

Kvm.pris for solgte i september

2-roms

Flest solgt

Nybyggmarkedet hadde lenge utfordringer knyttet til at det var lavt tilbud i markedet. Før sommeren kom det et rush av salgsstarter, hvor flere hadde svært god respons hos forbrukerne.

Selv om det kom mange boliger ut i markedet i vår og sommer tok etterspørselssiden unna, samt at noen prosjekter fikk flyttet salgsstart til høsten. Det er flere av disse prosjektene vi nå ser i markedet, hvor det ble lansert ca. 360 enheter i september.

Lengre beslutningstid og større valgfrihet

Det blir spennende å se hvordan markedet vil respondere på de nye boligene i markedet, gitt den noe mer avmålte interessen hos forbruker. En utfordring som er mer aktuell nå enn for ett år siden, er beslutningstiden fra første møte til endelig avgjørelse tas for de som er på jakt etter nybolig.

Salgsvolumet i Trondheim var lavt i sommer, men tok seg noe opp i august og september – likevel selges det færre nyboliger enn snittet for siste halvår (68 solgte mot snitt 88). Høy tilførsel og lavere snittsalg gjør at varelageret stiger videre, like fullt positivt for kjøper som har større valgfrihet blant mange spennende prosjekter hva angår pris, beliggenhet og kvaliteter i nesten alle bydeler!

 

2-roms mest populært

Det ble solgt flest små 2-roms, deretter standard 3-roms i september, og det er solgt en relativt sett høy andel 3-roms mot normalen i Trondheim.

84 % av solgte i september var 2- eller 3-roms. Til sammenlikning var andelen solgte 2- og 3-roms kun 76 % i august. Det er ventet at andelen solgte små enheter vil øke utover høsten. Og Trondheim vil fortsatt være av stedene som hever aktiviteten mest også fremover.

Del: