4 grunner til at flere velger utleiemegler

De fleste velger å leie ut boligen sin på egen hånd, men det er ikke det enkleste. Her får du vite hvorfor stadig flere velger en utleiemegler.

Publisert 28. februar 2023. Sist redigert 9. august 2023

Har du utleieenhet, men føler det krever mye av deg? Det er ikke rart. Å leie ut kan være helt ukomplisert, men mange opplever også humper i veien. Det kan være vanskelig å finne riktig leietaker, og det kan bli mye oppfølging. Nettopp da er en utleiemegler god å ha. 

- Skal du leie ut en eller flere boliger, vil det være lurt å la en profesjonell utleiemegler ta seg av det praktiske. Du slipper å bruke tid på å være vaktmester, og du får en mer stressfri hverdag, sier leder for Boligutleie i EiendomsMegler 1 Midt-Norge, Glenn Andre Skjærvik.

 

Utleiemegleren tar seg av selve visningen av boligen, tar kreditt- og referansesjekk av potensielle leietakere, inngår husleiekontrakt, sørger for depositum av leietaker, overleverer nøkler og følger opp, utdyper Glenn.

Husleie på konto til riktig tid

Å benytte seg av en utleiemegler gir mange fordeler. For eksempel sørger utleiemegleren for at husleien blir betalt inn på konto til rett tid. Det betyr at selv om leietaker ikke betaler innen forfallsdato i inntil 2 måneder, er du som utleier garantert pengene på konto. Denne forsikringen er inkludert i prisen når du bruker en utleiemegler.

Forsikring på utleieforholdet

- Vår utleieforsikring dekker tapte leieinntekter i opptil seks måneder, samt økonomisk tap ved skader på boligen som er forårsaket av leietaker. I tillegg vil boligutleier få dekket utgifter til advokathjelp dersom det skulle oppstå en tvist mellom leietaker og deg som utleier, forteller Glenn.

I tillegg dekker utleieforsikringen inntil 20 000 kroner ved utkastelse av leietaker. En utkastelse kan bli aktuelt dersom en leietaker ikke flytter ut til avtalt tid.

Ikke så dyrt som mange tror

For hva koster det egentlig å benytte seg av en utleiemegler?

- Vi vet at mange tenker det koster skjorta å bruke en utleiemegler og at man «taper» inntekt på å ikke leie ut selv. Det som kan være greit å vite er at vi vet hva som er riktig markedsleie for din utleiebolig. Vi sørger for at du ikke går glipp av husleie ved at du priser deg feil. Kanskje priser du deg for lavt og skal ha mer i leie, eller så priser du deg for høyt og ikke får inn leietaker til riktig tid. Da blir boligen stående tom og du taper penger på det, sier Glenn.

Du betaler første månedsleie, i tillegg til en forvaltningskostnad på ti prosent av månedsleien. Vi vurderer hver utleieleilighet, og det er viktig for oss å finne den riktige prisen sammen med deg som boligutleier.

bilde av sitat-forfatter, Glenn Andre Skjærvik.

Sitat start,  Vi har en større interessentbank av leietakere enn hvis du skulle leie ut selv. Det gjør det enkelt for oss å finne den rette leietakeren til din bolig.
- Glenn Andre Skjærvik

Finner de rette leietakerne for deg

Flere synes det er vanskelig å finne de rette leietakerne, eller har trøblet med tidligere utleieforhold. Å gjøre hele jobben selv er en tidkrevende oppgave, spesielt om det er første gang du leier ut. Det er derfor en stor fordel å kunne overlate det praktiske og juridiske til en utleiemegler, slik at du slipper å bruke tid og energi på det.

- Hele jobben med å finne leietaker til å følge opp leieforholdet så lenge det varer, blir overlatt til oss. Vi tar også referansesjekk av leietakere og kontakter eventuelle tidligere utleiere. Da finner vi ut hvordan vedkommende var som leietaker. I tillegg tar vi en kredittsjekk for å undersøke om personen har betalingsevne i forhold til husleien, sier Glenn og fortsetter. 

- Vi har også en større interessentbank av leietakere enn hvis du skulle leie ut selv. Det gjør det enkelt for oss å finne den rette leietakeren til din bolig, avslutter han.

Ønsker du en enklere hverdag?

Overlat utleieboligen din til oss. Alt du trenger å gjøre, er å godkjenne en leietaker vi anbefaler og være tilstede under overtakelsen.

Del: