Grundsetmoen

Byggeklare tomter på Grundsetmoen næringspark.. Bilde nummer 1 av 3
Grundsetmoen næringspark utvides, er dere klare for å etablere dere langs Norges hovedtransportåre?. Bilde nummer 2 av 3
Næringsparken er godt eksponert mot ny og utbedret riksveg 3.. Bilde nummer 3 av 3
Utregning av totalpris:
Prisantydning:

kr 0

Omkostninger:

Dokumentavgift til Staten med 2,5 % av kjøpesum.

Fradelingskostnader påløper kjøper, og beregnes ut i fra areal i henhold til kommunens faste satser. For mer informasjon om fradelingskostnader, kontakt megler.

Tilkoblingsavgifter for fjernvarme og vann/avløp tilkommer kjøper når tomten bebygges.

Last ned salgsoppgave for fullverdig informasjon om eiendommen

Usikker på hvor mye du kan låne?Prøv SpareBank 1 sin boliglånskalkulator

Visning

Ingen planlagte visninger. Du kan fortsatt melde deg på visning ved å trykke på knappen nedenfor og fylle ut kontaktskjemaet. Megler vil da ta kontakt med deg

Beskrivelse

Grundsetmoen næringspark, 2406 Elverum

Nye, byggeklare og rimelige næringstomter langs ny riksveg 3 på Grundsetmoen næringspark i Elverum

- Køfri tilgang til ny riksveg 3, Norges hovedveg mellom Oslo og Trondheim - Rimelige tomter med enkel byggegrunn - God infrastruktur og tilgang til stabil og kompetent arbeidskraft Trenger din arealkrevende virksomhet tilgang på en stor og rimelig næringstomt med enkel byggegrunn? På Grundsetmoen næringspark i Elverum får man køfri tilgang til den nye riksveg 3, som er Norges hovedpulsåre for vareflyt. Her tilbys ferdige regulerte og rimelige tomter med enkel byggegrunn, som er tilrettelagt med moderne infrastruktur. Tomtene har god eksponering mot den nye riksvegen og enkel adkomst tilpasset modulvogntog. Grundsetmoen næringspark er et populært næringsområde kort veg fra Elverum sentrum. Her er det etablerte virksomheter som Orkla, Solideq, Netco, Gjermundshauggruppen og Gunnar Holth Grusforretning. Circle K valgte Grundsetmoen for etablering av sin nye truckfyllingsstasjon og har opsjon til mer areal for framtidens energibehov innen transport. Uno Marine er nå i gang med bygging på sin tomt. Reguleringsplanens bestemmelser åpner for industri, produksjons- og servicebedrifter, entreprenør- og anleggsbedrifter, engros, lager og verksteds- og håndverksbedrifter samt serviceanlegg for tungtransport som innebærer fylling av drivstoff og vaskehall. Reguleringsplanen åpner for tomteutnyttelse opp til maksimalt 80 % BYA, og opp til 30 m maksimal bygningshøyde for særskilte virksomheter (generelt 20 meter.) Infrastruktur tilføres alle tomter i første salgstrinn, med veg, vann, avløp og fjernvarme. Det er lagt til rette for tilkobling av strøm (400 V og 230 V) og trekkerør for fiber. Riksveg 3 er hovedvegen mellom Oslo og Trondheim, og ved Grundsetmoen er årlig døgntrafikkmengde (ÅDT for 2021) 5.100 kjøretøy, hvorav 1208 (23 %) er lange kjøretøy. Varetransporten som ikke har leveringsstopp langs E6 velger riksveg 3, da denne vegen er over 40 km kortere enn E6 og har høyeste punkt 300 meter lavere, for strekningen mellom Oslo og Trondheim. Grundsetmoen er derfor den ideelle plasseringen av deres nye lager-, produksjons- eller distribusjonsanlegg. Elverum og kommunene omkring utgjør en stor arbeidsmarkedsregion med stabil og kompetent arbeidskraft. Her ligger det godt til rette for etablering av ny virksomhet, i en kommune med for eksempel full barnehagedekning, ny barneskole og et godt tilbud for høyere utdanning ved Høyskolen i Innlandet. Elverum Kommune har et bredt sammensatt næringsliv og sysselsetter flest innen helse- og sosialtjenester, varehandel og bygge- og anleggsvirksomhet. Elverum har i tillegg til mange statlige arbeidsplasser blant annet i Forsvaret. Elverum huser også spennende bedrifter i ulike bransjer. I den nye klimanøytrale bydelen Yadlir med ny barnehage, barneskole og idrettshall er det god tilgang til boligtomter for de som vil etablere seg i Elverum. I tillegg er det varierte botilbud med leiligheter, rekkehus og eneboliger for salg i bydelen som vil bestå av ca 700 boenheter ferdig utbygd.
EiendomEtgP-romSoveromTotalpris

Mer informasjon om eiendommen

Var det lett å finne informasjonen du lette etter?