Gå til innholdet

 

 

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2021, som viser en generell oppgang i boligprisene på 5,2% i Norge.

- Våre områder ligger godt over snittet og aller høyest ligger Larvik med en prisvekst på 13,1% for 2021. Færder ligger også på pristoppen i Norge på fritidsboliger, med en snittpris som nærmer seg 9 millioner for første halvår i 21, sier Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 BV. 

 

- 2021 ble nok et år med mange rekorder i boligmarkedet. Antall omsetninger, prisrekorder og et meget sterkt marked for fritidsboliger ble fasit i vårt andre “Covid-19 år”. Bolig er og blir svært viktig for oss, og vi ser at våre markedsområder har vekst og er attraktive. Forhåpentligvis vil prisveksten normaliseres med en svakt økende rente, økte bokostnader og mer og mer “åpning” av samfunnet igjen. 2022 blir et svært spennende år med mye nytt og vi gleder oss til å levere gode kundeopplevelser i et godt marked, sier Ola Amundsen. 

 

Den lokale prisutviklingen i Drammen og Lier

Drammen har hatt en prisutvikling på -0,3 % det fjerde kvartal 2021sammenlignet med samme periode i 2020, hvor den var den på 0,9 %. De siste fire kvartalene har Drammen hatt en prisutvikling på 10,7 %, mens i samme periode i 2020 var på 8,0 %.

- Vi tror det fortsatt vil være prisøkning når vi nå går inn i 2022, men vi får håpe det moderer seg litt mer og blir bedre balanse i markedet slik at får et stabilt marked for alle selgere og kjøpere. Drammen er den største byen i vårt markedsområde og vi slekter litt på trender fra Oslo, som har hatt en noe svakere vekst enn oss. Vi ser også at det i 2021 ble lansert flere prosjekterte boliger enn det har blitt på mange år, og dette skal være med på å stimulere og mette markedet slik at det ikke blir for stor oppgang videre. 

Samtidig så har bygge- og materialkostnaden økt mye det siste året, som igjen gir økte salgspriser, og dette kan fort være med på å løfte brukt prisene ytterligere, så jeg er ganske sikker på at vi ser en positiv prisutvikling også i 2022, sier Kent Salte, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Drammen. 

Lier har hatt en prisutvikling på -1,1 % det fjerde kvartalet, sammenlignet med samme periode i 2020, hvor den var den på 1,3 %. De siste fire kvartalene har Lier hatt en prisutvikling på 5,8 %, mens i samme periode i 2020 var på 11,1 %.  

2021 rundes av med et kvartal med godt tempo i markedet og over 40 % flere solgte boliger enn samme periode i 2020. Når jeg får kommentarer blant interessenter om at det ligger lite eiendommer for salg, viser det seg at det da i større grad skyldes at de ligger i en kort periode på nett heller enn at det er lite objekter som kommer for salg. I snitt selges det like mange boliger over som under prisantydningVinneren i markedet for perioden er leiligheter hvor nær 50% gikk over prisantydning, sier Richard Veum, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Lier. 

Solgte boliger Drammen og Lier

Fjerde kvartal 2021 ble det solgt 545 boliger i Drammen med gjennomsnitt på 21 dager. I Lier ble det solgt 137 boliger fjerde kvartal 2021, med gjennomsnitt på 27 dager.  

 

Også i Mjøndalen (tidligere Nedre Eiker) opplever Karianne Skogmo et velfungerende boligmarked. Hun forteller at årets siste kvartal har for boligmarkedet vært noe preget av usikkerhet rundt nytt lovverk som skulle komme 1. januar 2022. Selgere har vært usikre på om de ønsket å legge ut boligen før eller etter det nye lovverket skulle tre i kraft, men mange valgte å legge ut boligen sin på tampen av årets to siste måneder. 

- Det har likevel kommet flere tilbakemeldinger fra interessenter at det er for få boliger til salgs. Spesielt gjelder dette eneboliger. For lavt tilbud i forhold til etterspørsel har resultert i høye boligpriser og gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger i tidligere Nedre Eiker har vært over kr 2500,- mer i siste kvartal 2021 enn i siste kvartal 2020. For leiligheter er tallet enda høyere, over kr 7000,- mer pr kvadratmeter. Det ble omsatt 125 boliger i fjerde kvartal 2021 mot 107 i 2020. Med nesten samme antall eneboliger. Omsetningstid for alle boliger var på 39 dager i siste kvartal 2020, og på så lite som 16 dager i 2021. Det er svært kort omsetningshastighet! Det viser at kjøperne har vært på, og mange har fulgt godt med i markedet.


Det er fortsatt god etterspørsel etter boliger i vårt område, og vi har ingen tanker om at noe negativt skal skje med boligmarkedet, til tross for økt rente, avslutter Karianne Skogmo, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Mjøndalen. 

 

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no.