Gå til innholdet

- Det er fortsatt god vekst og mange transaksjoner, så markedet er velfungerende og stort sett i balanse. Boligmarkedet har gradvis flatet ut i tråd med våre forventninger, sier Ola Amundsen, som er leder i EiendomsMegler 1 BV.

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for tredje kvartal 2021, som viser en generell sterk oppgang i boligprisene.

 

- Vi ser at eneboliger har fått et oppsving ut over de andre boligtypene og vi ser en trend i at kjøperne ønsker seg eneboliger sentralt i våre byer. Som følge av en gradvis opptrapping av rentenivå vil vi nok se mye av det samme inn i 2022, sier Ola Amundsen.

 

Den lokale prisutviklingen i Horten og Holmestrand

Horten har hatt en prisutvikling på 0,2 % det siste kvartalet, sammenlignet med samme periode i 2020, hvor den var den på 3,6 %. De siste fire kvartalene har Horten hatt en prisutvikling på 14,7 %, mens i samme periode i 2020 var på 6,2 %.

 

Holmestrand har hatt en prisutvikling på 0,1 % det siste kvartalet, sammenlignet med samme periode i 2020, hvor den var den på 2,2 %. De siste fire kvartalene har Holmestrand hatt en prisutvikling på 10,0 %, mens i samme periode i 2020 var på 2,3 %.

 

Tredje kvartal 2021 ble det solgt 117 boliger i Horten med gjennomsnitt på 16 dager. I Holmestrand ble det solgt 137 boliger tredje kvartal 2021, med gjennomsnitt på 36 dager.

- Det har vært en formidabel prisutvikling det siste året som kan betegnes som høyst ekstraordinært. En kombinasjon med historisk lav rente og lite utbud av boliger er nok årsaken til den høye økningen for Horten sin del. I Holmestrand har det over flere år vært en meget god prisutvikling og hvor nybygging har dratt prisene oppover. Et lavt rentenivå har bidratt positivt for Holmestrand sin del også.

 

Det blir veldig spennende å se utviklingen for neste år med forventet renteoppgang og full gjenåpning av samfunnet som innebærer at folk ser utenfor landegrensene igjen, sier Merethe Lunden Andreassen, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Horten og Holmestrand.

 

 

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no.