Gå til innholdet

- Det er fortsatt god vekst og mange transaksjoner, så markedet er velfungerende og stort sett i balanse. Boligmarkedet har gradvis flatet ut i tråd med våre forventninger, sier Ola Amundsen, som er leder i EiendomsMegler 1 BV.

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for tredje kvartal 2021, som viser en generell sterk oppgang i boligprisene.

 

- Vi ser at eneboliger har fått et oppsving ut over de andre boligtypene og vi ser en trend i at kjøperne ønsker seg eneboliger sentralt i våre byer. Som følge av en gradvis opptrapping av rentenivå vil vi nok se mye av det samme inn i 2022, sier Ola Amundsen.

 

Den lokale prisutviklingen i Kongsberg

Kongsberg har hatt en prisutvikling på -0,8 % det tredje kvartal i år, sammenlignet med samme periode i 2020, hvor den var den på 2,4 %. De siste fire kvartalene har Kongsberg hatt en prisutvikling på 10,1 %, mens i samme periode i 2020 var på 6,1 %.

 

Tredje kvartal 2021 ble det solgt 141 boliger i Kongsberg med gjennomsnitt på 20 dager.

- Det er et godt marked i Kongsberg, men vi ser at etterspørselen har avtatt noe den siste perioden. Prisene er fortsatt gode, og vi har hatt en spennende utvikling i Kongsberg i 2021, sier Kjersti Slettemo, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Kongsberg.

 

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no.