Gå til innholdet

- Det er fortsatt god vekst og mange transaksjoner, så markedet er velfungerende og stort sett i balanse. Boligmarkedet har gradvis flatet ut i tråd med våre forventninger, sier Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 BV.

 

 

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for tredje kvartal 2021.

 

- Vi ser at eneboliger har fått et oppsving ut over de andre boligtypene og vi ser en trend i at kjøperne ønsker seg eneboliger sentralt i våre byer. Som følge av en gradvis opptrapping av rentenivå vil vi nok se mye av det samme inn i 2022, sier Ola Amundsen.

 

 

Den lokale prisutviklingen i Larvik

Larvik har hatt en prisutvikling på 0,6 % tredje kvartalet, som viser en nedgang sammenlignet med samme periode i 2020, hvor den var den på 3,1 %. De siste fire kvartalene har Larvik hatt en prisutvikling på 14,3 %, mens i samme periode i 2020 var på 6,3 %.

- Det har vært en formidabel prisutvikling det siste året som er svært uvanlig. En kombinasjon med historisk lav rente og lite tilbud av boliger er trolig en del av årsaken, men prisutviklingen for tredje kvartal har nå blitt relativt flat, sier Morten Skorge, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Larvik. 

Solgte boliger i Larvik

Tredje kvartal 2021 ble det solgt 86 boliger i Larvik med gjennomsnitt på 22 dager.

 

- 2020 vil alltid være et spesielt år i historiebøkene. Men vi ser at prisutviklingen og etterspørselen har fortsatt i 2021. Larvik er litt over gjennomsnittet i Norge, noe som i seg selv er interessant. Flere boliger har også blitt solgt over prisantydning samtidig at gjennomsnittstiden på hvor lenge en bolig ligger ute har falt, sier Skorge.

 

 

 

 

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no.