Gå til innholdet

- Det selges flere eiendommer og til høyere priser. I Norge så har vi nå en tosifret prisvekst siste år, noe som er svært høyt og klart drevet av fortsatt et historisk lavt rentenivå, sier Ola Amundsen, som er leder i EiendomsMegler 1 BV.

Ferske tall fra Eiendom Norge viser boligprisstatistikk for første kvartal 2021, som viser en sterk oppgang i boligprisene i alle områdene i landet. Også i vårt område kan man se en markant oppgang.

 

- Nok en gang så har vi «all time high» boligpriser og et sterkt press på eiendommene vi legger ut. Vi er spente på markedet fremover og da særlig evt. renteendring mot slutten av året, sier Ola Amundsen.

 

Den lokale prisutviklingen i Sandefjord

Det har vært en reel vekst i prisutviklingen i Sandefjord første kvartal i 2021. Sandefjord har hatt en prisutvikling på 5,0 % det første kvartalet, som viser en utvikling sammenlignet med samme periode i 2020, hvor den var den på 3,7 %. De siste fire kvartalene har Sandefjord hatt en prisutvikling på 11,7 %, mens i samme periode i 2020 var på 4,6 %.

 

 

- Med et overskudd av potensielle boligkjøpere i markedet har vi nå lagt bak oss et hektisk kvartal med stadig nye prisrekorder. Etter et år med mye tid hjemme ser vi at interessen for eneboliger er økende. Flere boligkjøpere går heller ikke av veien for objekter hvor det må gjøres litt, sier Stian Dursett, som er avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Sandefjord. 

Solgte boliger Sandefjord 

Første kvartal 2021 ble det solgt 299 boliger i Sandefjord med gjennomsnitt på 32 dager. Dette er en oppgang fra samme periode året før, hvor det ble solgt 280 boliger, med gjennomsnitt på 34 dager.

 

- Boligene i Sandefjord selges i et stort tempo med stadig høyere omløpshastighet. Vi får opplyst fra vår eierbank at det er mange som har finansieringsbevis og at disse må fornyes da det ikke er nok objekter å velge i, vurderer du salg er det ingen grunn til å vente, sier Dursett.

 

 

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no.