Åpenhetsloven

Loven skal påse at bedrifter har respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Enhver har også rett til å få vite hvordan vi som bedrift håndterer negative konsekvenser av dette.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022.

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

SpareBank 1 Hallingdal Valdres og underliggende datterselskaper jobber systematisk med å forebygge og avdekke risiko for forhold tilknyttet vår virksomhet som er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det gjøres gjennom aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Aktsomhetsvurderingene skal sikre at vi ivaretar vårt sosiale ansvar ved all virksomhetsutøvelse i selskapet, i leverandørkjeden og våre tilknyttede forretningspartnere.

Retningslinjer relatert til åpenhetsloven

I bærekraftsbiblioteket finner du dokument som reflekterer disse prinsippene, og sørger for at vi utøver aktsomhet både i egen virksomhet og i leverandørkjeden når det kommer til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

  • checkRetningslinjer for utførelse av aktsomhetsvurderingen
  • checkMangfold- og likestillingsrapport
  • checkRetningslinjer for bærekraft i innkjøp og bærekraftrapport

Aktsomhetsvurderinger

SpareBank 1 Hallingdal Valdres og underliggende datterselskaper, inkludert Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren, jobber systematisk med å forebygge og avdekke risiko for forhold tilknyttet vår virksomhet som er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det gjøres gjennom aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Aktsomhetsvurderingene skal sikre at vi ivaretar vårt sosiale ansvar ved all virksomhetsutøvelse i selskapet, i leverandørkjeden og våre tilknyttede forretningspartnere. Våre vurderinger finner du i bærekraftsbiblioteket.

Kontaktskjema

Obligatoriske felter er merket med *

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.