Veiledende prisliste

Prisliste ved salg av brukt eiendom ved EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS, avdeling Gol, Nesbyen og Flå.

Prisoverikt - salg av brukt eiendom - forbruker

KostnadPris
Vederlag provisjon (av salgssum)*
3,5 %
Vederlag timer
2 900,- pr time
Minimumsprovisjon
49 000,-
Grunnpakke markedsføring inkl. Effektannonsering
16 900,-
Trykking av salgsoppgave
Fra 2 500,-
Tilrettelegging**
17 000,-
Garantipremie/inneståelsesgebyr
3 900,-
Visninger/ overtagelse pr. stk
Fra 2 500,- til 3 000,-
Oppgjørshonorar
5 900,-

* Provisjonen vil variere i forhold til salgssum, salgbarhet, geografiske avstander, overbeheftelser/ kreditorforhandlinger m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfang av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum inkludert boligens eventuelle andel av fellesgjeld og påløper ved salg av eiendommen.

** Tilrettelegging inkluderer bl.a. kundemøte inkl. reisetid, informasjon og rådgivning, innhenting/ kontroll av lovpålagte opplysninger, innhenting av saldobrev, registrering av opplysninger, salgsforberedelser med markedsplan, bestilling og koordinering av underleverandører. Utforming og bestilling av annonser, utarbeidelse av salgsoppgave, vindusutstilling og annet salgsmateriell. Tilretteleggingsgebyret påløper uavhengig av om salget gjennomføres.

KostnadPris
Vederlag ved avslutning, oppsigelse m.m. *
Fra 17 000,-

* Dersom oppdraget avsluttet, sies opp eller utgår har megler krav på et rimelig vederlag for utført arbeid, i tillegg til grunnpakke markedsføring, tilrettelegging, visninger og utlegg.

KostnadPris
Boligselgerforsikring (avhenger av eiendomstype)
Fra min. 4 200,- - maks. 62 000,-
Foto
Fra 5 750,-
Tilleggsbestilling foto
Fra 2 500,-
Tilstandsrapport*
Fra 10 000,- – 25 000,-
Styling
3 000,-
Avisannonsering
I hht. egen avtale

* Tilstandsrapport kan bestilles direkte av oppdragsgiver. Prisene vil variere etter eiendomstype.

Lovpålagt informasjonsinnhenting

KostnadPris
Kommunale opplysninger
4 625,-
Opplysninger fra bortfester/ forr.fører sameie/Brl
2 000,-
Innhenting av grunnboksutskrifter/ tinglyste dokumenter
Fra 550,-/550,-
Tinglysning/ sletting av panterett
440,- til 585,-
KostnadPris
Oppgjørsoppdrag (kontrakt/ oppgjør)
Fastpris 25 000,- + oppgjør og utlegg
E-takst *
Fra 4 900,- pluss kjøregodtgjørelse

* Kostnad for E-takst vil bli refundert kunde ved et eventuelt salg hos oss.


Annet arbeide: Sletting av heftelser fra grunnbok, fra kr. 1 250,- til kr. 2 000,- pr. stk.

Ta kontakt med meglerforetaket for å få oppgitt prisen på eventuelle andre tjenester som ikke følger av ovennevnte liste. Alle priser oppgitt er inkl. mva.