Veiledende prisliste 

Prisliste ved salg av brukt eiendom ved EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS, avdeling Beitostølen og Fagernes.

Prisoverikt - salg av brukt eiendom - forbruker

* Provisjonen vil variere i forhold til salgssum, salgbarhet, geografiske avstander, overbeheftelser/ kreditorforhandlinger m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfang av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum inkludert boligens eventuelle andel av fellesgjeld og påløper ved salg av eiendommen.

** Tilrettelegging inkluderer bl.a. kundemøte inkl. reisetid, informasjon og rådgivning, innhenting/ kontroll av lovpålagte opplysninger, innhenting av saldobrev, registrering av opplysninger, salgsforberedelser med markedsplan, bestilling og koordinering av underleverandører. Utforming og bestilling av annonser, utarbeidelse av salgsoppgave, vindusutstilling og annet salgsmateriell. Tilretteleggingsgebyret påløper uavhengig av om salget gjennomføres.

* Dersom oppdraget avsluttet, sies opp eller utgår har megler krav på et rimelig vederlag for utført arbeid, i tillegg til grunnpakke markedsføring, tilrettelegging, visninger og utlegg.

* Tilstandsrapport kan bestilles direkte av oppdragsgiver. Prisene vil variere etter eiendomstype.

Lovpålagt informasjonsinnhenting

Annet arbeide: Sletting av heftelser fra grunnbok, fra kr. 1 250,- til kr. 2 000,- pr. stk. 

Ta kontakt med meglerforetaket for å få oppgitt prisen på eventuelle andre tjenester som ikke følger av ovennevnte liste.

Alle priser oppgitt er inkl. mva.Ta kontakt med meglerforetaket for å få oppgitt prisen på eventuelle andre tjenester som ikke følger av overnevnte liste.

Alle priser oppgitt er inkl. mva.