Hva er kostnadene ved et boligkjøp?

Det å kjøpe seg ny bolig er en av de største investeringene man gjør i løpet av livet. I tillegg til kjøpesummen kommer det flere andre kostnader som er viktig å være klar over.

Utsikt over et boligområde ved sjøen. Grønne jorder og små hus. Bilde.

Dokumentavgift for selveierboliger

Kjøper du en selveierbolig, er dokumentavgiften en betydningsfull avgift du må betale til staten. Den er på 2,5 % av kjøpesummen. Hvis du kjøper deg en bolig til 2,5 millioner kroner, må du i tillegg betale 62.500,- kroner til staten. Denne avgiften finnes i de fleste land, ikke bare Norge. Kjøper du aksje- eller borettslagsleilighet/hus slipper du å betale dokumentavgift.

Tinglysningsgebyr

Tinglysningsgebyret er et gebyr du betaler til staten for å tinglyse at boligen har skiftet eier. I tillegg skal et pantedokument tinglyses, og du skal ha en utskrift fra grunnboken som bekrefter at du er ny eier. Prisen varierer fra 430,- og opptil 4.000,-, og kommer an på om du kjøper aksje/borettslag eller selveier. I tillegg tar de fleste borettslag et eierskiftegebyr til forretningsfører for registrering av eierskiftet.

Når du har betalt dokumentavgiften og tinglysningsgebyret, overdras eiendommen i ditt navn. Både dokumentavgift og tinglysningsgebyrer er engangsavgift som kun betales når du overtar en ny bolig.

Fellesutgifter/kommunale avgifter

Uansett om du kjøper aksje-, andels- eller selveierbolig har du også noen månedlige eller kvartalsvise utgifter. I de fleste leiligheter og rekkehus må du regne med å betale fellesutgifter en gang i måneden. Både prisen og hva som er inkludert i denne varierer.

Noen fellesutgifter dekker fellesgjeld, strøm, snømåking, TV/Internett, boligforsikring (ikke innbo), vedlikehold og kommunale avgifter (vann, avløp, avfall og feiing). Andre steder er det kun kommunale avgifter som er inkludert – men du må likevel betale for alt det andre. Derfor er det viktig å sjekke i salgsoppgaven hvor høye fellesutgiftene er per måned, og hva de dekker.

De kommunale utgiftene dekker vann, avløp, avfall og feiing – og det er den enkelte kommunen som bestemmer prisen på dette. Her er det store forskjeller: I Sørreisa i Troms betaler man 7.315,- kroner per år – mens i beboere i Hurdal kommune må ut med hele 24.138,-.

Eiendomsskatt

I noen kommuner må du også betale eiendomsskatt når du eier bolig. Hvor mye man må betale, og formålet med å betale dette, varierer fra kommune til kommune. 370 av landets 422 kommuner har eiendomsskatt. Loven sier at eiendomsskatten skal ligge på mellom 2 og 7 promille av eiendommens markedsverdi, og det skal også være et bunnfradrag.

Forsikring

Det siste punktet på listen er forsikring. Du er ikke pliktig til å forsikre boligen din eller innboet ditt, men det kan være veldig lurt. Noen ganger er eiendomsforsikring inkludert i fellesutgiftene. I tillegg bør man ha en innboforsikring i tilfelle brann, tyveri eller vannskader. Også her varierer prisen, så sjekk både pris og hva forsikringen dekker.

Når du skal selge bolig er høyest mulig pris viktig for deg som selger. For at en budgiver skal legge inn et bud, er det viktig å få presentert en ordentlig oversikt over hva boligen faktisk koster – og det får de når du selger med oss.