Veiledende priser 

Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld.
Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1-kontor for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig. 

 

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

VederlagstypePris
Provisjon av salgssum*
1 – 3,1 %
Minimumsprovisjon
kr 27 000 - kr 47 000
Salæroppdrag
Fra kr 18 000
Tilrettelegging** Gjelder for kontorene Årnes, Moelv, Lillehammer, Elverum, Brumunddal
Kr 13 900
Tilrettelegging*** Gjelder for kontorene Hamar, Kongsvinger, Stange, Tynset, Trysil, Gjøvik
kr 19 900
Visninger  ukedag
Fra kr 2 500
Visninger helg/helligdager
Fra kr 3 950
Overtagelse med megler
Kr 2 500
Oppgjør
Kr 6 900
Verdivurdering
Fra kr 3 500
Timepris
Kr 2 390
*Provisjon vil variere med hensyn til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.

**Tilrettelegging inkluderer:
• kundemøte inkl. reisetid
• kontroll av lovpålagte opplysninger
• innhenting av saldobrev
• registrering av opplysninger
• bestilling og koordinering av underleverandører
• utforming og bestilling av annonser
• utarbeidelse av salgsoppgave.
• innhenting av grunnbokutskrifter
• innhenting av ligningsverdi


*** Tilrettelegging inkluderer:
• kundemøte inkl. reisetid,
• innhenting av saldobrev
• registrering av opplysninger
• bestilling og koordinering av underleverandører
• utforming og bestilling av annonser
• utarbeidelse av salgsoppgave.
• Innhenting av kommunale/offentlige opplysninger
• Innhenting av grunnbokutskrifter
• Innhenting av servitutter
• Innhenting av opplysninger fra Brann og feiervesen
• Innhenting av ligningsverdi
• kontroll av lovpålagte opplysninger


 

Diverse tillegg

Diverse tilleggPris
Trykte salgsoppgaver 10 stk.
Kr 1 900
Trykte salgsoppgaver 20 stk.
Kr 2 580
Arbeid med sletting av utleggspant (pr. stk.)
Kr 1 800

Markedsføring

MarkedspakkePris
 Standard
kr 19 500
 Liten
kr 13 900
 Pluss
kr 21 900
 Fritid
kr 25 900
 Tomter
kr 13 900
Digital annonsepakke - EFFEKT (løssalg)
kr 7 900
Re-Effekt
kr 4 790
Forlengelse internettpakke
kr 1 950
Ukens bolig på Finn (ekstra runde)
kr 2 750

Markedspakke Standard inneholder

 • Effekt: digital annonsepakke
 • Stor annonsepakke på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Ukens bolig på FINN i syv dager
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
 • Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Utvidet nabolagsprofil, Premium
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering og mastfoto (ved behov), 2D-plantegning

 

Markedspakke Liten inneholder

 • Stor annonsepakke på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
 • Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Utvidet nabolagsprofil, Premium
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering og mastfoto (ved behov), 2D-plantegning

 

Markedspakke Fritid inneholder

 • Interiørveiledning
 • Effekt: digital annonsepakke
 • Digital Visning (tredimensjonal visning av boligen)
 • Dronefoto 3 stk
 • Dronefilm 20 sekunder
 • Rubrikkannonse på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
  Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering 25 bilder
 • Plantegninger

 

Markedspakke Pluss inneholder

 • Interiørveiledning
 • Effekt: digital annonsepakke
 • Stor annonsepakke på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Ukens bolig på FINN i syv dager
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
  Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Utvidet nabolagsprofil, Premium
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering og mastfoto (ved behov), 2D-plantegning

 

Markedspakke tomteoppdrag inneholder

 • Rubrikk på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
 • Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Utvidet nabolagsprofil, Premium
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering - inntil 10 bilder og inntil 5 dronefoto

Utlegg

Utleggstype Pris
Innhenting av lovpålagte opplysninger fra kommunen - varierer mellom kommunene Gjelder kun oppdrag inngått via kontorene Årnes, Moelv, Lillehammer, Elverum, Brumunddal
Fra kr 2 500 - 12 000
Tinglysing av pantedokument  med urådighetserklæring
Kr 585 (Andel kr 480)
Elektronisk tinglysning av pantedokument med urådighetserklæring
Kr 540 (Andel kr 440)
Eierskiftegebyr forretningsfører (gebyr kan variere)
Kr 6 115
Innhenting opplysninger forretningsfører (gebyr kan variere)
Kr 6 000
Opplysninger fra grunneier v/ feste (beløp kan variere)
kr 1 500
Utlysning av forkjøpsrett/forhåndsvarsling  (gebyret kan variere)
kr 7 644

Tilstandsrapport 

Tilstandsrapporter (bygningssakkyndig)Min. prisMaks. pris
Leilighet
kr  6 800 
kr 12 440
Enebolig
kr 10 429 
kr 20 250
Tomt
kr 938
kr 10 000

Pris er avhengig av størrelse på eiendom/enhet. Prisen på tilstandsrapporter er inkludert transport.

Fremtind Boligselgerforsikring

Eiendomstype  Minimumsbeløp
Enebolig
kr 11 500
Borettslag
kr 4 000
Selveierleilighet
kr 6 000
Fritidsbolig
kr 9 000
Tomt
kr 9 000

HELP Boligkjøperforsikring

EiendomstypePris
Borettslag/aksjeleilighet
kr 5 100
Selveierleilighet/rekkehus 
kr 8 700
Ene-, fler- og fritidsbolig, tomt
kr 13 100

Egenandel på tvistesaker kr 4 000. Boligkjøperforsikring Pluss koster kr 2 800 i tillegg til oppgitte priser.

Dobbeltboligforsikring

Om man kjøper før man selv selger, risikerer man å bli sittende med to
boliger i en periode. Man kan også ende opp med å kjøpe og selge i to ulike markeder, noe som er med på å skape usikkerhet hos potensielle kjøpere. Med dobbeltboligforsikring får kjøper en garanti mot doble boutgifter dersom det tar tid å selge nåværende bolig.

Dobbeltboligforsikringen gjør boligen mer attraktiv ved at forsikringen gjør handelen mer forutsigbar for kjøper.

Forsikringen dekker ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned
i inntil 9 måneder dersom kjøper ikke får solgt sin nåværende bolig før
overtakelse av din bolig.

Dette omfatter netto rentekostnader og faktiske ekstra boligkostnader
ved usolgt bolig (felleskostnader, boligforsikring, oppvarming/strøm og
kommunale avgifter).

Priskr 6 500

Prisen er lik uansett boligtype. Forsikringen bestilles via din eiendomsmegler før boligen legges utfor salg. Forsikringen betales av selger.

Kjøpers omkostninger

AvgiftstypePris
Dokumentavgift 
2,5 % (min. kr 250)
Tinglysing skjøte (papirbasert)
kr 585
Tinglysing skjøte (e-Tinglysing)
kr 540
Tinglysing pantedokument (papirbasert)
kr 585
Tinglysing pantedokument                (e-Tinglysing)
kr 540
Grunnboksutskrift
kr 202

Alle tjenester skal prises og framgå av oppdragsavtalen. Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører.
Alle priser inkluderer merverdiavgift. Sist oppdatert 01.10.22