Veiledende priser 

Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld.
Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1-kontor for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig. 

 

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

VederlagstypePris
Provisjon av salgssum*
1 – 3,1 %
Minimumsprovisjon
 Fra kr 49 000
Salæroppdrag
Fra kr 20 000
Tilrettelegging
Kr 23 900
Visninger  
Fra kr 3 500
Overtagelse med megler
Fra kr 2 500
Oppgjør
Kr 7 900
Verdivurdering
Fra kr 3 500
Utleggshonorar**
Kr 2 000
Timepris
Kr 2 500
*Provisjon vil variere med hensyn til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.

**Gjelder for hele oppdragsperioden, men er begrenset til 12 måneder. Utleggshonoraret gjelder ikke for LO-medlemmer eller for Tilstandsrapport med Grønn side.

 Tilrettelegging inkluderer:
• kundemøte inkl. reisetid,
• innhenting av saldobrev
• registrering av opplysninger
• bestilling og koordinering av underleverandører
• utforming og bestilling av annonser
• utarbeidelse av salgsoppgave.
• Innhenting av kommunale/offentlige opplysninger
• Innhenting av grunnbokutskrifter
• Innhenting av servitutter
• Innhenting av opplysninger fra Brann og feiervesen
• Innhenting av ligningsverdi
• kontroll av lovpålagte opplysninger


 

Diverse tillegg

Diverse tilleggPris
Trykte salgsoppgaver 10 stk.
Kr 2 600
Trykte salgsoppgaver 20 stk.
Kr 3 950
Arbeid med sletting av utleggspant (pr. stk.)
Kr 1 800

Markedsføring

Foto- og markedspakkePris
 Bolig
kr 21 500
 Bolig Pluss
kr 29 900
 Fritid
kr 25 900
 Tomter
kr 15 900
Digital annonsepakke - EFFEKT (løssalg)
kr 7 900
Re-Effekt
kr 4 790
Forlengelse internettpakke
kr 1 950
Ukens bolig på Finn (ekstra runde)
kr 2 750

Foto- og markedspakke Bolig inneholder

 • Effekt: digital annonsepakke
 • Stor annonsepakke på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Ukens bolig på FINN i syv dager
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
 • Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Utvidet nabolagsprofil, Premium
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering og mastfoto (ved behov), 2D-plantegning

Foto- og markedspakke Bolig Pluss inneholder

 • Interiørveiledning
 • Effekt: digital annonsepakke
 • Stor annonsepakke på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Ukens bolig på FINN i syv dager
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
  Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Utvidet nabolagsprofil, Premium
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering: 35 bilder, 8 kveldsfoto og 5 dronefoto, oppmåling og  2D-plantegning

Foto- og markedspakke Fritid inneholder

 • Interiørveiledning
 • Effekt: digital annonsepakke
 • Ukens bolig i 7 dager på FINN
 • Stor annonse på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
  Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering 25 bilder
 • Digital Visning (tredimensjonal visning av boligen)
 • Dronefoto 3 stk
 • 2 D Plantegninger

Foto- og markedspakke Tomter inneholder

 • Rubrikk på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
 • Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Utvidet nabolagsprofil, Premium
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering - inntil 10 bilder og inntil 5 dronefoto

Utlegg

Utleggstype Pris
Tinglysing av pantedokument  med urådighetserklæring
Kr 500  
Eierskiftegebyr forretningsfører (gebyr kan variere)
Kr 6 385
Innhenting opplysninger forretningsfører (gebyr kan variere)
Kr 6 000
Opplysninger fra grunneier v/ feste (beløp kan variere)
kr 1 500
Utlysning av forkjøpsrett/forhåndsvarsling  (gebyret kan variere)
kr 7 981

Tilstandsrapport 

Tilstandsrapporter (bygningssakkyndig)Pris
Leilighet
Fra kr   6 800 
Enebolig
Fra kr 10 429 
Tomt
Fra kr      938

Pris er avhengig av størrelse på eiendom/enhet. Prisen på tilstandsrapporter er inkludert transport.

Fremtind Boligselgerforsikring

Eiendomstype  Pris Minimumsbeløp
Enebolig
5,6 ‰ 
kr 12 000
Borettslag
2,5 ‰
kr   4 200
Selveierleilighet
4,3 ‰
kr   6 500
Fritidsbolig
6,2 ‰
kr   9 600
Tomt
5,6 ‰
kr 10 000

HELP Boligkjøperforsikring

EiendomstypePris
Borettslag/aksjeleilighet
kr 6 200
Selveierleilighet/rekkehus 
kr 9 800
Ene-, tomannsbolig, tomt
kr 14 600

Prisene er gjeldende fra 01.03.24. Egenandel på tvistesaker kr 4 000. Boligkjøperforsikring Pluss koster kr 2 800 i tillegg til oppgitte priser.

Dobbeltboligforsikring

Om man kjøper før man selv selger, risikerer man å bli sittende med to
boliger i en periode. Man kan også ende opp med å kjøpe og selge i to ulike markeder, noe som er med på å skape usikkerhet hos potensielle kjøpere. Med dobbeltboligforsikring får kjøper en garanti mot doble boutgifter dersom det tar tid å selge nåværende bolig.

Dobbeltboligforsikringen gjør boligen mer attraktiv ved at forsikringen gjør handelen mer forutsigbar for kjøper.

Forsikringen dekker ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned
i inntil 9 måneder dersom kjøper ikke får solgt sin nåværende bolig før
overtakelse av din bolig.

Dette omfatter netto rentekostnader og faktiske ekstra boligkostnader
ved usolgt bolig (felleskostnader, boligforsikring, oppvarming/strøm og
kommunale avgifter).

Priskr 6 500

Prisen er lik uansett boligtype. Forsikringen bestilles via din eiendomsmegler før boligen legges utfor salg. Forsikringen betales av selger.

Kjøpers omkostninger

AvgiftstypePris
Dokumentavgift 
2,5 % (min. kr 250)
Tinglysing skjøte 
kr 500
Tinglysing pantedokument 
kr 500
Grunnboksutskrift
kr 240

Alle tjenester skal prises og framgå av oppdragsavtalen. Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører.
Alle priser inkluderer merverdiavgift. Sist oppdatert 24.05.2024.