Veiledende priser 

Skal du selge eiendom i Innlandet? Her ser du vår prisliste for meglertjenester i regionen. Vær obs på at prisene er veiledende. Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld.

Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1-kontor for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig. 

 

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

*Provisjon vil variere med hensyn til salgssum, markedsmessige forhold, geografisk avstander m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendommen og grunnboken for denne. Tilbudet vil variere ut i fra omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.

**Tilrettelegging inkluderer:
• kundemøte inkl. reisetid
• kontroll av lovpålagte opplysninger
• innhenting av saldobrev
• registrering av opplysninger
• bestilling og koordinering av underleverandører
• utforming og bestilling av annonser
• utarbeidelse av salgsoppgave.
• innhenting av grunnbokutskrifter
• innhenting av ligningsverdi


*** Tilrettelegging inkluderer:
• kundemøte inkl. reisetid,
• innhenting av saldobrev
• registrering av opplysninger
• bestilling og koordinering av underleverandører
• utforming og bestilling av annonser
• utarbeidelse av salgsoppgave.
• Innhenting av kommunale/offentlige opplysninger
• Innhenting av grunnbokutskrifter
• Innhenting av servitutter
• Innhenting av opplysninger fra Brann og feiervesen
• Innhenting av ligningsverdi
• kontroll av lovpålagte opplysninger


 

Diverse tillegg

Markedsføring

Markedspakke Standard inneholder

 • Effekt: digital annonsepakke
 • Stor annonsepakke på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Ukens bolig på FINN i syv dager
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
 • Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Utvidet nabolagsprofil, Premium
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering og mastfoto (ved behov), 2D-plantegning

 

Markedspakke Liten inneholder

 • Stor annonsepakke på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
 • Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Utvidet nabolagsprofil, Premium
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering og mastfoto (ved behov), 2D-plantegning

 

Markedspakke Fritid inneholder

 • Interiørveiledning
 • Effekt: digital annonsepakke
 • Digital Visning (tredimensjonal visning av boligen)
 • Dronefoto 3 stk
 • Dronefilm 20 sekunder
 • Rubrikkannonse på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
  Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering 25 bilder
 • Plantegninger

 

Markedspakke Pluss inneholder

 • Interiørveiledning
 • Effekt: digital annonsepakke
 • Stor annonsepakke på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Ukens bolig på FINN i syv dager
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
  Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Utvidet nabolagsprofil, Premium
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering og mastfoto (ved behov), 2D-plantegning

 

Markedspakke tomteoppdrag inneholder

 • Rubrikk på finn.no med digital nabolagsprofil i inntil 6 måneder
 • Boligens digitale prospekt på eiendomsmegler1.no i inntil 6 måneder
 • Vindusutstilling og salgsplakater til dører og husvegg
 • Utvidet nabolagsprofil, Premium
 • Aktivt søk og oppfølging mot vårt boligkjøperregister
 • Visningsvarsel på SMS til registrerte interessenter
 • Fotografering - inntil 10 bilder og inntil 5 dronefoto

Utlegg

Tilstandsrapport 

Pris er avhengig av størrelse på eiendom/enhet. Prisen på tilstandsrapporter er inkludert transport.

Fremtind Boligselgerforsikring

HELP Boligkjøperforsikring

Egenandel på tvistesaker kr 4 000. Boligkjøperforsikring Pluss koster kr 2 800 i tillegg til oppgitte priser.

Dobbeltboligforsikring

Om man kjøper før man selv selger, risikerer man å bli sittende med to
boliger i en periode. Man kan også ende opp med å kjøpe og selge i to ulike markeder, noe som er med på å skape usikkerhet hos potensielle kjøpere. Med dobbeltboligforsikring får kjøper en garanti mot doble boutgifter dersom det tar tid å selge nåværende bolig.

Dobbeltboligforsikringen gjør boligen mer attraktiv ved at forsikringen gjør handelen mer forutsigbar for kjøper.

Forsikringen dekker ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned
i inntil 9 måneder dersom kjøper ikke får solgt sin nåværende bolig før
overtakelse av din bolig.

Dette omfatter netto rentekostnader og faktiske ekstra boligkostnader
ved usolgt bolig (felleskostnader, boligforsikring, oppvarming/strøm og
kommunale avgifter).

Prisen er lik uansett boligtype. Forsikringen bestilles via din eiendomsmegler før boligen legges utfor salg. Forsikringen betales av selger.

Kjøpers omkostninger

Alle tjenester skal prises og framgå av oppdragsavtalen. Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører.
Alle priser inkluderer merverdiavgift. Sist oppdatert 01.10.22