Hva er EUs reviderte bygningsdirektiv?

Har du kjøpt en bolig oppført før 2010? Da vil du sannsynligvis måtte gjøre energieffektiviserende tiltak.

Nøkkel står i låsen på en hvit dør. Blå nøkkelring med EiendomsMegler 1-logo. Foto

Publisert 16.04.2024
Av: EiendomsMegler 1 Norge 

 

Du har kanskje hørt snakk om EUs nye bygningsdirektiv? Hva er det?


Har du kjøpt en bolig som er eldre enn 2010 vil du sannsynligvis måtte gjøre energieffektiviserende tiltak. Dagens bygningsmasse taper altfor mye strøm og EUs bygningsdirektiv har lagt mål for å omgjøre dagens bygg til plusshus.


De seneste årene har det kommet ulike EU direktiver og initiativer som gjelder for både næringsbygg og boliger. Det siste i rekken er EUs reviderte bygningsdirektiv for eksisterende bygg. Bygningsdirektivet er vedtatt i EU, men har ikke tredd i kraft i Norge enda. Likevel er det ganske sannsynlig at det vil bli godkjent og gjeldende om ikke for lang tid. Hva vil dette bety for deg og boligen din?

Energieffektivisering av boliger

I EUs reviderte bygningsdirektiv er hovedfokuset energieffektivisering av bygg. Alle nybygg – boliger og næring – skal ha en energimerking på A innen 2030. Alle eksisterende boligbygg skal ha en energiklasse E innen 2030 og D innen 2033.

Har du kjøpt en bolig som er bygget etter 2010, har du sannsynligvis en høy energimerking allerede. Dersom boligen ikke allerede har energimerking A, er det kun mindre oppgraderinger som må til for å eventuelt øke karakteren. Alle nybygg-boliger må være energieffektive, og her vil utbygger gjøre tiltak for at energimerkingen blir så høy som mulig.Da gjenstår deg som har kjøpt en bolig bygd før 2010.


Har du leilighet eller rekkehus i et borettslag eller sameie, vil dere i de fleste tilfeller kunne gjøre oppgraderinger samlet for alle enhetene for å bedre energieffektiviteten. Konsekvensene kan være en høyere fellesgjeld, men tiltakene er verdiøkende for boligen. Dette vil gagne deg ved eventuelt salg eller justering av lånebetingelser.

Ja, så var det deg da. Eneboligen som er familiehuset. Eller kanskje det var endelig en plass med stor hage til å boltre seg i? Har du en enebolig som er bygd før 2010, kan det hende at du må gjøre ulike oppgraderinger på boligen din. Noen tiltak kan du allerede i dag få støtte til fra ENOVA. Andre tiltak kan det være du får kompensasjon for når direktivet trer i kraft.

Det finnes likevel noen mindre, men effektive, tiltak du kan begynne med allerede nå. Disse tiltakene er ikke nødvendigvis for kostbare, og vil også kunne gi positivt utslag på strømregningen.

Hvordan kan du energieffektivisere boligen din?

Om boligen var ferdig i 1964 eller 1994, vil den i de fleste tilfeller tape mye varme og bruke mye strøm. Her er tre enkle grep du kan gjøre for å energieffektivisere boligen din:

  1. Etterisoler loftet. Dette kan du ofte gjøre selv, og er et mindre kostbart grep.
  2. Skift vinduer til energieffektive vinduer. Mye av varmen tapes gjennom vindu som ikke er tettet.
  3. Utvendig fasaderenovering med ny isolasjon og økt isolasjonstykkelse.


En kombinasjon av disse vil såklart være optimalt, men om du begynner med noe er du allerede godt på vei.

Grønne boliglån

Visste du at du kan få billigere boliglån dersom du gjør boligen din mer energieffektiv gjennom SpareBank 1s grønne boliglån?