Eiendomsmegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal avd. Oppgjør

Besøksadresse

Storgata 54

2609 LILLEHAMMER

Ansatte

Eiendomsmegler MNEF/Back-Office/Oppgjørsmedarbeider

Line Kristiansen

line@em1lg.no
480 55 304

Medhjelper / Oppgjørsmedarbeider

Siv Frydenlund

siv@em1lg.no
997 91 382

Oppgjør/regnskap / Eiendomsmegler MNEF

Anne Christin Johannesen

anne.christin@em1lg.no
913 11 492