Aud Ingebjørg Barstad

Kommunikasjonsrådgiver ved EiendomsMegler 1 Innlandet Nybygg

Bilde av Aud Ingebjørg Barstad

Kort om meg

Jeg er nybyggavdelingens kommunikasjonsrådgiver, og har over 20 års erfaring fra tekst- og innholdsproduksjon. Jeg deltar i utformingen av prospekt-tekster, annonsetekster og nettsider. Som tidligere journalist og med en fotograf-utdanning har jeg lang erfaring fra mediebransjen, og er opptatt av et klart og tydelig språk som folk i Innlandet kan kjenne seg igjen i. I tillegg bistår også med idéutvikling til innhold i sosiale medier, som for eksempel foto og film.