Bjørn Brenden

Eiendomsmegler MNEF ved EiendomsMegler 1 Ringerike, Jevnaker og Hole

Bilde av Bjørn Brenden

Kort om meg

Jeg er en av landets eiendomsmeglere med lengst fartstid. Salg av bolig og fritidseiendom er sjelden likt hver gang og med så lang erfaring har jeg vært gjennom de fleste varianter. Gjennom årene har jeg opplevd stigende og fallende priser, renter som går opp og ned og utallige endringer i lover og regler. Jeg har alltid vært opptatt av at ting skal være ryddig og ordentlig og med god faglig tyngde. Som forberedelse tar jeg meg tid til en grundig gjennomgang av salget med deg - til felles beste. Jeg bor i Hole men har også bodd på Ringerike og kjenner alle gater og veier!