Per Hårstad

Eiendomsmegler ved EiendomsMegler 1 Sentrum Søndregate

Bilde av Per Hårstad

Kort om meg

Jeg har jobbet som eiendomsmegler siden 2001 og har lang og bred erfaring med å selge både boliger og hytter. I min tid som megler har jeg opparbeidet meg mange kunder og god lokalkunnskap, både i Trondheim og i hytte- og fritidsmarkedet i Oppdalsregionen og Rennebu kommune. Dette er markeder med mye av de samme kundene, og nettverket mitt er derfor veldig verdifullt. Som eiendomsmegler oppfatter mine kunder meg som veldig engasjert og opptatt av at både selger og kjøper er fornøyde. I tillegg er det viktig for meg å ha tett kontakt med både selger og kjøper, og jeg er tett involvert gjennom hele prosessen. Ta kontakt for en hyggelig hytteprat!