Kurt F. Buck

Fag og kvalitetsjef ved EiendomsMegler 1 Stavanger administrasjon

Bilde av Kurt F. Buck