Mer om dine fordeler

LO eier i dag 29,92% av SpareBank 1 Oslo Akershus som igjen eier EiendomsMegler 1 Oslo Aksrshus med 100%. Som indirekte eier har du en rekke fordeler som skal sikre deg er trygg og god eiendomshandel.

Hva er mine fordeler?
Som medlem av et LO forbund får du kr. 5000,- i rabatt på fremforhandlet provisjon når du skal selge boligen din.
I tillegg får du en gratis verdivurdering som gjør at du får god oversikt over hva boligen din er verdt i dagens marked. For å bestille verdivurdering eller om du har generelle spørsmål til boligmarkedet, ta kontakt med din kontaktperson for LO medlemmer.
Vi har 25 kontorer i hele Oslo og Akershus, og kan by på bred lokalkunnskap om området du bor i.